Legislacja

Województwo śląskie ma cennik egzaminacyjny na prawo jazdy

15 lutego 2023

Województwo śląskie ma cennik egzaminacyjny na prawo jazdy
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego. Uchwała Nr VI/53/4/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego na terenie województwa śląskiego [kliknij] (fot. screen)

9 lutego br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego została ogłoszona Uchwała Nr VI/53/4/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego na terenie województwa śląskiego (Katowice, Bielsko-Biała, Częstochowa) (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego [kliknij]).

Uchwała wydana na podstawie art. 18 pkt 1 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2094) w związku z art. 56a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. z 2021 roku, poz. 1212 z późn. zm.). I tak za przeprowadzenie egzaminu państwowego w word województwa śląskiego będzie pobierana opłata w wysokości:

1) 50 zł - za część teoretyczną egzaminu w zakresie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy;

2) 200 zł - za część praktyczną egzaminu w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem.

3) 250 zł - za część praktyczną egzaminu w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E.

Ta uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, czyli od dnia 9 lutego br. czyli będzie obowiązywała z dniem 25 lutego. W pozostałych województwach konsultacje na finiszu. Mają one potrwać do 16 lutego.

Przypominamy cennik będzie taki sam w całym kraju co wynika z porozumienia międzywojewódzkiego. Według maksymalnych dopuszczalnych stawek. Podwyżki to skutek zmian w przepisach obowiązujących od 1 stycznia br. a nakładających obowiązek ustalania wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy na sejmiki województw. Związek Województw RP wydał rekomendacje w tej kwestii [kliknij]. (jm)