Przegląd prasy

Międzynarodowa konferencja dot. europejskiego transportu

15 lutego 2023

Międzynarodowa konferencja dot. europejskiego transportu
(fot. Ministerstwo Infrastruktury - mat. prasowe)

14 lutego 2023 r. odbyła się konferencja pn. „Redefinicja łańcuchów logistycznych w świetle nowej polityki transportowej TEN-T”. O konieczności i znaczeniu dalszego dynamicznego rozwoju wypowiadali się przedstawiciele wielu krajów Europy Środkowej. Dyskusja została podzielona na 4 panele dyskusyjne. Wzięli w niej udział także członkowie kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury RP - minister Andrzej Adamczyk, sekretarze stanu Rafał Weber i Andrzej Bittel oraz podsekretarz stanu Grzegorz Witkowski.

W pierwszym panelu, zatytułowanym „Rozwój i usprawnienie łańcuchów logistycznych w świetle rewizji sieci TEN-T” wzięli udział szefowie resortów odpowiedzialnych za transport z krajów Europy Środkowej: Polski, Szwecji, Grecji i Litwy oraz sekretarze stanu z Rumunii i Cypru.

Minister infrastruktury RP Andrzej Adamczyk powiedział, że decyzja z grudnia 2022 r. o wpisaniu do sieci bazowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T nowego korytarza Morze Bałtyckie-Morze Czarne-Morze Egejskie jest dobrą wiadomością dla Europy Środkowej. Podkreślił przy tym aktywną rolę Polski w kształtowaniu tej decyzji na szczeblu unijnym. Minister transportu i mieszkalnictwa Szwecji Andreas Carlson zwrócił uwagę, że obecnie jego kraj ubiega się o członkostwo w NATO. Podziękował za polskie poparcie tej inicjatywy i powiedział, że to wzmocniłoby bezpieczeństwo łańcuchów logistycznych przebiegających przez teren Szwecji. W dalszej części wystąpienia skupił się na wyzwaniach, jakie stoją przed Europą Środkową, a szczególnie krajami leżącymi nad Morzem Bałtyckim, których realizacja wzmocni odporność gospodarczą, a także wojskową tej części świata. Minister infrastruktury i transportu Grecji Konstantinos Karamanlis podkreśłił, że nowy korytarz TEN-T łączy północ z południem Europy. - Grecja przykłada do tej decyzji wielką wagę. To dobra wiadomość dla greckich portów: staną się one częścią tego ważnego korytarza transportowego - powiedział. Potwierdził także, że kilka lat temu temat budowy szlaku Via Carpatia był słabo znany w jego kraju. Obecnie, dzięki m.in. aktywności Polski, ta tematyka jest rozumiana i docenia się jej znaczenie zarówno dla całego regionu, jak i dla greckiej gospodarki. Minister transportu i komunikacji Litwy Marius Skuodis powiedział, że to Polska pełni kluczową rolę w dyskusji o rozwoju transportu w Europie Środkowej. - Jestem w Polsce już trzeci raz w ciągu dwóch miesięcy. To oznacza, że nasza współpraca układa się bardzo dobrze - powiedział M. Skuodis. Przypomniał, że w 2025 r. Wilno i Warszawa zostaną połączone drogą szybkiego ruchu: szlakiem Via Baltica. Każdy z uczestników dyskusji panelowej podkreślał, że ubiegłoroczna inwazja Rosji na Ukrainę potwierdziła słuszność koncepcji i perspektywy krajów Europy Środkowej. Nowa sytuacja uświadomiła pozostałym krajom wspólnoty to, o czym przedstawiciele Trójmorza mówili od dawna: obecnie połączenia północ-południe są niewystarczające, a ich szybka rozbudowa jest kluczowa nie tylko dla rozwoju gospodarczego, ale i bezpieczeństwa militarnego. Sekretarz stanu w ministerstwie transportu Cypru Yiannis Nicolaides skupił się na kwestii roli, jaką odgrywa Cypr jako integrator łańcuchów logistycznych. - Cypr jest bramą do Europy dla wszystkich, którzy chcą do niej dotrzeć ze swoimi towarami z kierunków południowych - powiedział.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury