Legislacja

„Wrzutki” uchwalone: (uwaga!) ...427 posłów ZA, 3 PRZECIW

17 kwietnia 2023

„Wrzutki” uchwalone: (uwaga!) ...427 posłów ZA, 3 PRZECIW
74. plenarne posiedzenie Sejmu RP. 14.4.2023 r. (fot. Łukasz Błasikiewicz/Kancelaria Sejmu RP)

W miniony piątek, w trakcie trzeciego dnia 74. obrad plenarnych Sejmu RP, w głosowaniu nr 72 posłowie uchwalili rządowy projekt - z „wrzutkami” - ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3049, 3121 oraz 3121-A). W głosowaniu nad całością projektu z 448 głosujących posłów … 427 oddało głos ZA, 3 - PRZECIW, 18 - wstrzymało się, 12 - nie głosowało. Co zrobi Senat?

13 kwietnia, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Infrastruktury, która rozpatrywała poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, ta ostatecznie rozpatrzyła wszystkie poprawki i w większości odrzuciła je. Co oznacza, że w świetle zapisów ustawowych tzw. punkty karne mają być kasowane po roku od opłacenia nałożonemu mandatu, czyli już nie po dwóch - jak to dziś obowiązuje. Wrócą także kursy redukujące, które zniknęły od 17 września 2022 r. Bardzo prawdopodobne, że stanie się to dokładnie po roku od zaprzestania ich organizacji. W nowym stanie prawnym kierowca raz na 6 miesięcy będzie mógł zapłacić za kurs w WORD i odjęte mu zostanie 6 punktów. Jak te zmiany wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego? Tego nie wie nikt, tego nie sprawdził nikt. Nie ma także projektów stosownych rozporządzeń wykonawczych, nie wiemy ile te kursy będą kosztowały, ile będą trwały, jaki program obejmą? Czy jest szansa, aby stały się rzeczywistą reedukacją? Pozostają spekulacje i opinie. Skrajnie różne. Wątpliwości nie wzbudza zapis wykluczający konieczność składania wniosku przez kierowców, którym zatrzymano prawo jazdy, a okres zatrzymania minął. Często nie wiedzieli, że muszą złożyć stosowny wniosek, pod rządami nowej ustawy będzie się to działo automatycznie.

I tak to właśnie projekt ustawy, którego celem była poprawa bezpieczeństwa pasażerów stał się nową rewolucją adresowaną do kierowców tzw. piratów drogowych. Uzasadnieniem „wrzutki” była troska o tracących możliwości wykonywania pracy kierowców zawodowych. Padały następujące oceny - cytujemy: „chce się przypodobać kierowcom”; „rewolucja i gigantyczny krok wstecz”; „ryzykujemy bezpieczeństwo większości dla ułamka procenta kierowców, którzy mają powyżej 20. punktów karnych” itp.

Dziś ustawa, powtórzmy - uchwalona 427 głosami z grona 448 głosujących posłów - trafi do Senatu. To procedowanie także będziemy szczegółowo relacjonowali. (jm)