Legislacja

Kierowca transportu publicznego ze statusem funkcjonariusza publicznego

17 kwietnia 2023

Kierowca transportu publicznego ze statusem funkcjonariusza publicznego
Piotr Król, poseł sprawozdawca mówiąc o wprowadzanym pod obrady 12.4.2023 r. projekcie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (godz. 14.59 oraz 15.47) przypominał: Status funkcjonariusza publicznego powoduje, że są surowsze kary dla potencjalnych sprawców, takich którzy się dopuszczą przestępstw wobec tych osób! (fot. Łukasz Błasikiewicz/Kancelaria Sejmu RP)

Posłowie przegłosowali projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Dzięki tym przepisom osoby wykonujące przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym podczas kierowania środkami transportu i w związku z kierowaniem nimi otrzymają ochronę przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego.

Projekt poselski [druk nr 2920 i 3043] dotyczył wprowadzenia przepisów, które umożliwią osobie wykonującej przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym podczas kierowania środkami transportu i w związku z kierowaniem nimi, korzystanie z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego.- Oznacza to, że przedmiotem szczególnej ochrony prawnokarnej stanie się m.in. nietykalność cielesna kierowców (kierowców autobusów, motorniczych, maszynistów, innych osób) wykonujących przewozy w publicznym transporcie zbiorowym, ich życie i zdrowie, godność osobista, a także - prawidłowość prowadzonych przez nich czynności oraz szacunek dla realizowanych przez nich zadań - precyzowała Kancelaria Sejmu RP.

Projekt do Sejmy wpłynął 8 listopada 2022 r. 11 stycznia br. został skierowany do pierwszego czytania w komisji infrastruktury, które odbyło się 7 marca. Drugie czytanie miało miejsce 12 kwietnia, głosowanie dwa dni później. Poseł Franciszek Sterczewski przywoływał: - Mówimy dziś o nowelizacji mającej na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w transporcie publicznym. Dlaczego ta ustawa jest tak ważna? Rok temu miałem zaszczyt spotkać się z Panem Tedeuszem kierowcą poznańskiego MPK, który został zaatakowany podczas wykonywania swojej pracy. Pan Tadeusz ma prawie 70 lat i jako kierowca pracuje na pół etatu. Został dotkliwie pobity tylko dlatego, że stanął w obronie zaczepionego chłopaka. Jego brak obojętności na krzywdę został ukarany. Nic lepiej od tej historii nie pokazuje jak potrzebna jest ta ustawa. (…) nadanie osobom kierującym transportem publicznym statusu funkcjonariusza publicznego sprawi, że osoby, które podniosą rękę na motorniczego, maszynistę czy kierowcę następnym razem zastanowią się dwa razy i w wielu przypadkach nie zdecydują się na przemoc fizyczną. Bycie funkcjonariuszem oznacza nietykalność cielesną, godność osobistą, a także szacunek dla realizowanych przez nich zadań zawodowych. Staną się przedmiotem szczególnej ochrony państwa. Piotr Król, poseł sprawozdawca dodał: - Dlaczego wprowadzamy ten status zarówno, jeżeli chodzi o kierowców w transporcie publicznym jak i załogi pociągów? (…) Status funkcjonariusza publicznego powoduje, że są surowsze kary dla potencjalnych sprawców, takich którzy się dopuszczą przestępstw wobec tych osób! Przypominam, że te osoby odpowiadają za bezpieczeństwo pasażerów!

14 kwietnia br. odbyło się głosowanie nr 18 nad całością projektu. Głosowało 447 posłów: ZA - 443, PRZECIW - 4, WSTRZYMAŁO SIĘ - 0, NIE GŁOSOWAŁO 13.

I tak uchwalono brzmienie - to chyba ostatnio jedna z najkrótszych ustaw: „Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) po art. 49 dodaje się art. 49a w brzmieniu: „Art. 49a. Osoba wykonująca przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym podczas kierowania środkami transportu i w związku z kierowaniem nimi korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855).”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Akt został przesłany do Senatu RP. (jm)