Legislacja

Wydłużenie terminu zapłaty mandatu zaocznego z 7 do 14 dni

16 maja 2018

Wydłużenie terminu zapłaty mandatu zaocznego z 7 do 14 dni
(fot. GI)

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 15 maja br. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Celem projektu nowelizowanego aktu jest skuteczna walka z plagą drobnych kradzieży, przywłaszczeń, paserstwa i niszczenia cudzych rzeczy. Obecnie sprawców takich czynów nie spotyka adekwatna sankcja, a orzeczona kara nie odstrasza od ponownych kradzieży w przyszłości - czytamy w uzasadnieniu. Projekt przewiduje też zaostrzenie kar za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt, zwłaszcza psów ras agresywnych.

Zaproponowano także dłuższy czas na opłacenie mandatu karnego zaocznego. Z 7 do 14 dni wydłużono termin zapłaty grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego zaocznego, który wystawiany jest np. za wykroczenie drogowe zarejestrowane fotoradarem, nieprawidłowe parkowanie albo nieodśnieżenie chodnika przy domu. Obecnie wiele tego typu mandatów nie jest opłacanych ze względu na zbyt krótki czas na ich uiszczenie. To z kolei powoduje konieczność kierowania spraw do sądów, mimo że sprawca nie kwestionuje kary pieniężnej i chce ją zapłacić. Dzięki wprowadzonej zmianie uczestnicy postępowania unikną dodatkowych kosztów i marnowania czasu.

Jak podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości: - Zawarte w projekcie rozwiązania wpłyną korzystnie na sprawność pracy sądów, do których trafiać może nawet o 150 tys. mniej drobnych spraw niż obecnie.

Nowe prawo ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które mają obowiązywać po 12 miesiącach od dnia ogłoszenia nowelizacji ustawy. (jm)