Legislacja

Za niewdrożenie systemu CEPiK 2.0 winne są wyłącznie ministerstwa

29 listopada 2016

53dae9f7195374378e054d774b6bb4c262e49b14

e03263a39ec329c2a2059ac8f35ff33845d0b39d

9ddff25e8124ea2d9a63692a6f18f1736db2cfb1

31. posiedzenie Sejmu VIII kadencji rozpoczęło się w dniu 29 listopada i 10. jego punkcie porządku obrad rozpatrzono Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druki nr 997 i 1000). Wygłoszono 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół zadano pytania.

Sprawozdawca Komisji Infrastruktury, Witold Czarnecki (fot.), przedstawił sprawozdanie Komisji. Zgodnie z zapisem w sprawozdaniu rekomendował projekt. Paweł Arndt wskazał oddziaływanie systemu na mnogość podmiotów w tym: starostwa, policja, wojewódzkie, ośrodki egzaminowania, ok. 7 tys. ośrodków szkolenia, 4 tys. stacji pojazdów itd. i dlatego też potrzeba jeszcze wiele czasu na jego wdrożenie. Przypomniał także, iż od 1 stycznia 2016 r. nad całością prac czuwa Ministerstwo Cyfryzacji, a pierwsze prace rozpoczęto w 2013 r. i do dzisiaj wdrożyć się go nie udało. Maciej Masłowski, uznał projekt za bardzo dobry. Wiele mówił też o zaległościach z wcześniejszych okresów. Rekomendował poparcie projektu. Poseł Mirosław Suchoń (fot.), przypomniał, iż projektowany projekt likwiduje tez lukę prawną dotyczącą zatrzymania prawa jazdy za naruszenie prędkości, też drugą lukę - kierowania przez starostę osób na odpowiedni kurs reedukacyjny, skierowanie będzie tu realizowane w oparciu o wyrok sądu. Natomiast podkreślił, iż w materii o niewdrożeniu systemu winne są organy centralne, zawiniły ministerstwa, które były odpowiedzialne za wdrożenie systemu i na żadnym etapie winą nie można było obciążać starostw, czy WORD-ów, ani innych jednostek. To obciążanie ich, to było zwykłe kłamstwo.

Wszystkie kluby i koła jednomyślnie i pozytywnie zarekomendowały projekt do dalszego procedowania.

Wśród pytań skierowanych do ministra cyfryzacji pytano m.inn.: o skutki finansowe, o gwarancje utrzymania proponowanego terminu, o potrzebę zatrudnienia w starostwach nowych grup urzędników oraz ewentualną konieczność budowy w przyszłości systemu CEPiK 3; o najważniejsze wcześniejsze zaniechania; o okres próbny z uwagi na bezpieczeństwo na drogach, co może skutkować pogorszeniem się bezpieczeństwa na drogach, czy może okres próbny należałoby wprowadzić wcześniej, np. od 1 stycznia 2017 r.; o współpracę z PWPW.

Piotr Woźny, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji(fot.), odpowiadając na zadane przez posłów pytania wyjaśnił wiele istotnych spraw. Podkreślił przede wszystkim, iż przez ten rok w resorcie skupili się na bardzo precyzyjnym przygotowaniu harmonogramu realizacji tego - przecież międzyresortowego - projektu. Przez ten rok przygotowaliśmy taki detaliczny harmonogram kroków działania i on nam pozwolił uznać ile jest prac do wykonania, które nie były przewidziane we wcześniejszej umowie. Ustrukturyzowaliśmy prace, zakreśliliśmy poszczególne fazy działania - nie jak wcześniej wejście w życia w tym samym momencie - poszczególni interesariusze będą wchodzili w różnych momentach. Data 4 czerwca 2018 r., czyli data wdrożenia, daje szansę na sukces i to, że będzie to ostatnia prośba o odroczenie terminu. Będzie to bardzo kompletny, wielki, skomplikowany i wyczerpujący system - oczywiście w jego docelowym kształcie. Ustabilizowaliśmy sytuację w tym projekcie. Jest tu szansa na sukces i ostateczne jego wdrożenie. Dzięki tym informacjom będzie można realizować różnorodne usługi, Państwo i jego instytucje zdobędzie istotną wiedzę - mówił.

Inna kwestia – wcześniejszego wprowadzenia okresu próbnego - to kwestia merytoryczna leżąca w kompetencjach ministerstwa infrastruktury – oświadczył minister. Do takiej merytorycznej dyskusji z tym resortem usiądziemy po odroczeniu terminu. Wówczas też ostatecznie zostanie rozstrzygnięta ta i inne merytoryczne kwestie. Także kwestie okresu próbnego i ewentualności wcześniejszego wdrożenia będziemy rozpatrywali - kontynuował.

Dalsza sprawa to współpraca z PWPW. Minister oświadczył: Ja nie widzę problemów we współpracy z PWPW. Nie mam powodów do narzekania.

Zaplanowane na dzień 30 listopada wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury i Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii nie odbędzie się wobec braku jakichkolwiek poprawek do procedowanego projektu noweli oraz skierowania go do komisji. Do trzeciego czytania posłowie przystąpią w bloku głosowań. 31. Posiedzenie Sejmu zwołano na dni 29, 30 listopada, 1 i 2 grudnia 2016 r. (jm)