News tygodnia

Blokady alkoholowe już od 5 sierpnia br.

31 lipca 2016

99bfa2d21144412626e72a4097d9ee42c0e254e0

Blokada alkoholowa to urządzenie uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i szynowego, jeśli zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu na 1 dm sześć. Cena za blokadę alkoholową to kwota ok. 5 tys. zł plus 300-500 zł za jej montaż (543-39 fot. Jola Michasiewicz)

Od 5 sierpnia 2016 r. można już legalnie montować w samochodach blokady alkoholowe. Możliwość taką – od 18 maja 2015 r. - przewidziała ustawa – Prawo o ruchu drogowym. Jak oceniają fachowcy jest to zarówno bat na kierowców przypalanych na jeździe po spożyciu alkoholu, a z drugiej także dla nich szansa – dalszej jazdy. Wydano niezbędne akty wykonawcze:

-rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków, terminu i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania,

-rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. Według dodanego przepisu niezbędne jest dodatkowe badanie techniczne pojazdu;

-zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania;

-rozporządzenie w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej;

-rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu karnego z 2015 r. względem osób skazanych za jazdę pod wpływem alkoholu po upływie co najmniej połowy okresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych sąd może wydać postanowienie o pozwoleniu na prowadzenie wyłącznie samochodów wyposażonych w blokadę alkoholową, tzw. alcolock przez okres 3 lat. Dodatkowo starosta, wydając decyzję o przywróceniu uprawnień do prowadzenia, umieści w prawie jazdy informację o ograniczeniu do prowadzenia pojazdów wyposażonych w blokadę.

System blokad alkoholowych sprawdza się w takich państwach jak Stany Zjednoczone, Kanada, czy Szwecja.