Statystyka

W dalszym ciągu po pierwsze wypadki z pieszymi

31 lipca 2016

 

176e817055bf512b1714e617d51bdfbedae6c5bd

41523871571bbf2c20b627d06013754db2325b9b

(543-10-11)

Kierowcy powodują 90 proc. wypadków w Warszawie, aż dwie trzecie na przejściach dla pieszych! Raport o bezpieczeństwie ruchu niepokoi. Przedstawił go Zarząd Dróg Miejskich. Aż 53 proc. osób, które zginęły w zeszłym roku na stołecznych ulicach, to piesi. Wśród nich były 32 ofiary wypadków, połowa poniosła śmierć na miejscu. Najczęściej to przechodnie powyżej 75. roku życia i w grupie 55-64 lata. Przejścia dla pieszych powinny być najbezpieczniejszym miejscem do przekraczania jezdni, ale to tam doszło do aż dwóch trzecich wszystkich wypadków...

ZDM W - Mniej wypadków i ofiar śmiertelnych – jak wynika z raportu bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2015 r. sytuacja na warszawskich drogach się poprawia. Nadal jednak niepokoi duża liczba potrąceń pieszych. W 2015 roku odnotowano 962 wypadki, w których zginęło 61 osób a 1086 zostało rannych. W ciągu 10 lat liczy te spadły o prawie połowę. Ubiegły rok był kolejnym, w którym obserwujemy poprawę bezpieczeństwa drogowego. Liczba wypadków spadła o 13% (zaś w porównaniu do 1990 roku o 64%). Mniej osób ginie na drogach – w 2015 roku było to 61 ofiar śmiertelnych (w 1990 roku ponad 300 osób). Bezpieczniej jest w 12 dzielnicach, gdzie spadła liczba wypadków.

Poprawić bezpieczeństwo pieszych. Nadal jednak liczba wypadków i ofiar jest bardzo wysoka. 78% wypadków powodują kierowcy samochodów. Najczęstsze przyczyny pozostają od lat bez zmian - to nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu (18,7% przypadków), niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (14,9%), nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych (14,1%) oraz nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu (11%). Najbardziej zagrożoną grupą użytkowników dróg są piesi. Ponad połowa ofiar śmiertelnych to wynik potrącenia pieszego. Sprawcami najczęściej są kierowcy (w 4 na 5 przypadków). Co niepokojące, 2/3 potrąceń miało miejsce na przejściu dla pieszych – czyli tam, gdzie pieszy powinien czuć się bezwzględnie bezpiecznie. 40% tych wypadków wydarzyło się przy działającej sygnalizacji świetlnej.

Dlatego najważniejszym celem ZDM na najbliższe lata jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. W tym celu zleciliśmy opracowanie kompleksowego audytu niemal 1000 przejść dla pieszych – docelowo obejmie on wszystkie 4300 przejść na naszych drogach. Rekomendacje z audytu będziemy wdrażać jak najszybciej. Równocześnie pracujemy nad projektami poprawiającymi bezpieczeństwo tam gdzie jest najmniej bezpiecznie – budujemy azyle, progi zwalniające, doświetlamy przejścia i poprawiamy widoczność w ich okolicy.

Bezpieczniej na rowerze. Poprawia się za to bezpieczeństwo rowerzystów. Mimo szybkiego wzrostu ruchu rowerowego liczba wypadków z udziałem rowerów w ciągu 2 lat spadła o 20%. Statystycznie zatem szansa na udział w wypadku jest wyraźnie mniejsza. W całym 2015 r. rowerzyści byli sprawcami 34 wypadków, czyli 3,5% ogółu. 3/4 wypadków z udziałem rowerów wydarzyły się z winy kierowcy.

Czarne punkty. W raporcie zaznaczono także miejsca zwiększonego zagrożenia. Są to skrzyżowania i odcinki dróg, na których doszło do więcej niż 3 wypadków. Co roku są to inne skrzyżowania, na co ma wpływ spadająca liczba wypadków oraz działania ZDM poprawiające bezpieczeństwo. Tak było m.in. na Rondzie Starzyńskiego (zmiana organizacji ruchu), skrzyżowania Grójecka-Dickensa, al. Jana Pawła II-al. Solidarności oraz Ostrobramska-Fieldorfa-Zamieniecka (montaż fotoradarów) - te skrzyżowania zniknęły z “czarnej listy”. Niestety, demontaż fotoradarów może ponownie pogorszyć bezpieczeństwo w tych miejscach.

Jak zapobiec tragediom? Każdy wypadek drogowy jest czyjąś osobistą tragedią. Dlatego tak ważne jest, aby głośno mówić o bezpieczeństwie i przyczynach wypadków. Informacja o śmierci 35 osób w zamachach w Brukseli obiegła cały świat i zjednoczyła mieszkańców tego miasta. W Warszawie w ciągu roku na drogach zginęło niemal 2 razy więcej ludzi, ale o przyczynach tej tragedii głośno się nie mówi. Nie wywołuje ona refleksji, że każdy z nas może być sprawcą lub ofiarą wypadku a brak wzajemnego szacunku i rozwagi na drodze może odebrać komuś życie. Priorytetem ZDM jest tworzenie infrastruktury, która eliminuje jak najwięcej niebezpiecznych zachowań. Mamy pełną świadomość, że w tej kwestii jeszcze wiele do zrobienia. Aby jednak efekt był zauważalny, konieczne są wzmożone kontrole policji. Musi też iść za tym refleksja uczestników ruchu nad własnym zachowaniem i brak społecznej akceptacji dla najcięższych wykroczeń względem pieszych.