News tygodnia

CEPiK 2.0. wystartował. Pierwsze podsumowania

14 listopada 2017

CEPiK 2.0. wystartował. Pierwsze podsumowania
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Ministerstwo Cyfryzacji informowało po pierwszych godzinach działania nowego CEP: Informujemy, że od 13 listopada br. działa nowa Centralna Ewidencja Pojazdów. Aktualnie system jest w fazie stabilizacji. W trybie całodobowym działa Zespół Wdrożeniowy, który natychmiast reaguje na sygnały o problemach z działaniem funkcji systemu czy realizacją procesów.

Specjaliści Centralnego Ośrodka Informatyki, Ministerstwa Cyfryzacji, starostw oraz innych partnerów na bieżąco monitorują sytuację i analizują każde zgłoszenia. Według stanu na godz. 12.30 w systemie zarejestrowano: 9859 dowodów rejestracyjnych; 3672 pozwoleń czasowych; 2 pozwolenia czasowe wielokrotnego użytku; 10412 pozytywnych badań technicznych; 142 badania negatywne.

System jest tak zaprojektowany, że nawet w przypadku problemów z pracą on-line możliwa jest praca w trybie awaryjnym, który umożliwia obsługę interesantów. Proces awaryjnej obsługi został opisany przez Ministra Infrastruktury w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach: „W przypadku braku dostępu do ewidencji pojazdów w dniu wydania pozwolenia czasowego organ rejestrujący zamieszcza dane i informacje w tym pozwoleniu na podstawie załączonych dokumentów oraz danych i informacji z bazy danych.” Więcej informacji na stronie www.cepik.gov.pl. (MC)

"Ale nie powinno nigdzie być takiej sytuacji, że obywatele nie są w ogóle obsługiwani i odchodzą z kwitkiem. Bo nawet jeżeli zdarzają się jakieś problemy techniczne - co przy tej skali systemu jest w pierwszym etapie zupełnie normalne - obsługa ludzi w urzędach może się odbywać w trybie off-line'owym. Współpracujemy ze starostwami, by na bieżąco eliminować wszelkie utrudnienia" - podkreślił rzecznik prasowy Ministerstwa Cyfryzacji Karol Manys.