News tygodnia

Teraz resort infrastruktury w sprawie okresu próbnego

26 kwietnia 2018

Teraz resort infrastruktury w sprawie okresu próbnego
Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

W sprawie zmian dla młodych kierowców - tym razem - wypowiedział się Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Poinformował: - 5 stycznia 2011 r. sejm uchwalił ustawę o kierujących pojazdami. Przepisy tej ustawy regulują w całości zasady uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami oraz zasady postępowania z osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdami. Jednym z nowych przepisów jakie miały być wprowadzone przepisami tej ustawy są określone w rozdziale 14 zasady stosowania okresu próbnego dla młodych kierowców (zielony listek, szkolenia w ośrodku doskonalenia techniki jazdy itp.), oraz nowe zasady nadzoru na osobami kierującymi pojazdami. Przepisy te miały wejść w życie 19 stycznia 2013 r. jednakże bez sprawnie działającej Centralnej Ewidencji Kierowców nie było możliwe sprawne wprowadzenie w życie ww. przepisów. W okresie od 2013 r. do dnia dzisiejszego wejście w życie tych przepisów było odraczane już czterokrotnie ze względu na problemy najpierw Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie Ministra Cyfryzacji z przygotowaniem i wdrożeniem systemu Centralnej Ewidencji Kierowców (CEPIK 2.0). Obecnie Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad kolejnym projektem ustawy przesuwającym wejście w życie przedmiotowych przepisów (numer w rejestrze prac legislacyjnych Rady Ministrów UD322). Oznacza to, że młodzi kierowcy jeszcze przez jakiś czas nie będą podlegali rygorom wynikającym z okresu próbnego. Należy wskazać, że zgodnie z propozycją Ministra Cyfryzacji termin wejścia w życie ww. przepisów będzie uzależniony od uruchomienia i wdrożenia systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Kierowców (CEPIK 2.0.). Dodajmy, iż przywołana wypowiedź została opublikowana na stronach Sejmu RP z datą 24 kwietnia br. Tymczasem projekt zmian ustawy sankcjonującej przesunięcie terminu obowiązywania tzw. okresu próbnego został już skierowany pod obrady komisji sejmowych. Terminów obrad nie wyznaczono. Najbliższe posiedzenie Sejmu RP rozpocznie się 9 maja br. (jm)