News tygodnia

„Raz, dwa, trzy… zginiesz TY!”

21 marca 2018

„Raz, dwa, trzy… zginiesz TY!”
(fot. Jolanta Michasiewicz)

20 marca 2018 roku w siedzibie Wojewódzkiego Instytutu Medycznego odbyła się konferencja prasowa inaugurująca ogólnopolską kampanię społeczną promującą bezpieczeństwo na drogach. Jej hasło: RAZ, DWA, TRZY… ZGINIESZ TY!

Organizatorami kampanii są: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie, Komenda Stołeczna Policji, Wojskowy Instytut Medyczny, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie i dziennik „FAKT”. W briefingu wzięli udział m.in.: Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, Dyrektor WIM gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie SW płk. Zbigniew Brzostek, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie Dariusz Marek Szczygielski. Komendanta Głównego Policji reprezentował Zastępca Dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP insp. Piotr Owsiewski. W konferencji uczestniczył sprawca wypadku drogowego - ze skutkiem śmiertelnym – odsiadujący karę pozbawienia wolności. W imieniu organizatorów szczegóły kampanii przybliżyli eksperci.

Niezwykle przejmującym elementem inauguracji, która odbywała się w Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego był pokaz działania supernowoczesnych, sterowanych komputerowo symulatorów medycznych. To fantomy przypominające człowieka i odwzorowujące reakcje ludzkiego organizmu, m.in. puls, oddech, dźwięki serca, wygląd źrenic, krwawienie, a nawet łzawienie. Dzięki programom komputerowym można wywołać u fantoma obrażenia i zaburzenia funkcjonowania organizmu, jakich może doznać żołnierz na polu walki lub cywil podczas wypadku. Chodzi np. o obrażenia ośrodkowego układu nerwowego, krwotoki, rany, złamania. Ratownicy, podobnie jak w przypadku realnych poszkodowanych, mogą sprawdzić m.in. drożność dróg oddechowych, ustabilizować kręgosłup, przeprowadzić resuscytację, monitorować wydolność krążeniową i stan świadomości, zatamować krwawienie. Symulator reaguje podobnie jak organizm człowieka na podjęte leczenie. Umożliwia to odtworzenie warunków np. sali szpitalnej, warunków nocnych, fragmentu afgańskiej wioski, czy właśnie pobocza drogi i symulacji następstw zdarzenia drogowego.

Polskie drogi wciąż należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w Unii Europejskiej, a Polska jest na przedostatnim miejscu w Europie pod względem liczby ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na milion mieszkańców. Tylko w 2017 roku w Polsce doszło do 33 tys. wypadków, w których zginęło około 3 tys. osób. Te zatrważające statystki dowodzą, że nie wolno ustawać w wysiłkach, by ten stan rzeczy zmienić. Wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za edukację społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa na polskich drogach. – podsumowuje statystyki 2017 r. Komenda Główna Policji. Wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za to, co o bezpieczeństwie wie społeczeństwo! (jm)

Galeria – fot. Jolanta Michasiewicz