Ogłoszenia

164 nowych pytań egzaminacyjnych

6 grudnia 2021

164 nowych pytań egzaminacyjnych
(fot. PEXELS)

Jak zapowiadał portal L-INSTRUKTOR zmiany w bazie pytań egzaminacyjnych [kliknij] i stało się! Jeszcze w sobotę po staremu, ale od dzisiejszego poniedziałku w obowiązującym zestawie mamy 164. nowe. To potwierdzona informacja z ośrodków egzaminowania. Tymczasem - ale to zdecydowanie chwilowa sytuacja - w publicznym wykazie dostępnym na stronie resortu infrastruktury bez zmian. Co się zmienia? To oczywiste!

W trakcie szkoleń kandydatów na kierowców, ale także w trakcie warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów i egzaminatorów wiodącymi kwestiami były obowiązujące od 20 maja i 1 czerwca br. zmiany w ustawie - Prawo o ruchu drogowym i innych [kliknij] [kliknij]. Decyzja zmian niewątpliwie słuszna, w życie weszły nowe przepisy. Początkowo usunięto z zestawów pytania, które straciły aktualność, dziś mamy nowe sprawdzające wiedzę w takich kwestiach jak:

- nowe pojazdy: status hulajnogi elektrycznej i urządzeń transportu osobistego;

- kategoria: urządzenia wspomagające ruch;

- którędy i z jaką dopuszczalną prędkością może poruszać się hulajnogista?;

- hulajnogista z kartą rowerową?;

- pierwszeństwo pieszych wchodzących i znajdujących się na przejściu dla pieszych;

- piesi oczekujący przed przejściem?;

- pieszy korzystający z telefonu i innych tym podobnych urządzeń;

- pierwszeństwo w rejonie torowisk;

- zmiana dopuszczalnych limitów prędkości jazdy;

- dopuszczalna prędkość w obszarze zabudowanym i pora dnia;

- bezpieczna odległość między pojazdami podczas przejazdu autostradą czy drogą ekspresową

itd. itp.

Nie powinny być to zaskoczenia. A jednak! (jm)