Ogłoszenia

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

28 września 2020

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli
(od lewej) Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Ministerstwo Infrastruktury zainaugurowały projekt „DROGA Z KLASĄ. Cała wiedza o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Projekt w którym zabrakło Ministerstwa Edukacji Narodowej. Współfinansowanie ze środków Programu Operacyjnego pn. „Ogólnopolskie szkolenie dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

W miniony piątek w Warszawie miała miejsce inauguracja projektu pn. „DROGA Z KLASĄ. Cała wiedza o bezpieczeństwie ruchu drogowego. W wydarzeniu uczestniczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który ogłosił inaugurację wydarzenia. - Dzisiaj uruchamiamy narzędzie, które pozwoli na uświadamianie i wychowanie najmłodszych uczestników ruchu drogowego poprzez przekazanie nauczycielom narzędzi i wiedzy – mówił minister. W konferencji uczestniczyli także m.inn.: Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego; Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; Marek Dworak, sekretarz Wojewódzkiej-Małopolskiej Rady BRD; Witold Wiśniewski, prezes Prezydium Polskiego Klastra Edukacyjnego; Adam Niedziółka, prezes Akademii Biznesu MDPP; Adam Sobieraj, prezes Zarządu Fundacji Drogi Mazowsza; Bożenna Chlabicz, prezes Fundacji Zapobieganie Wypadom Drogowym; przedstawiciele: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; Ministerstwa Finansów; Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej; delegacje: Komendy Głównej Policji; Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej; Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk; przedstawiciele instytutów badawczych oraz PFSSK. Zabrakło przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich etapów nauki - nauczania przedszkolnego, szkoły podstawowej (klasy 1-3 oraz klasy 4-6), szkół ponadpodstawowych - odpowiadających za edukację z zakresu ruchu drogowego. - Brak znajomości przepisów ruchu drogowego jest jedną z głównych przyczyn niebezpiecznych zdarzeń i wypadków na polskich drogach. Już od najmłodszych lat ludzie uczą się zasad ruchu drogowego poprzez zabawę, obserwację zachowań oraz naukę w szkole. Dlatego też tak ważne jest, aby programy nauczania w możliwie jak najszerszym stopniu obejmowały tematykę bezpieczeństwa oraz zasady, które powinny być stosowane przez uczestników ruchu drogowego.

Duże znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ma systemowa i efektywnie prowadzona edukacja we wszystkich obszarach bezpieczeństwa ruchu drogowego na każdym etapie nauki. Należy pamiętać, iż zasady i wzory zachowań nabywane od najmłodszych lat są wykorzystywane w dalszym życiu, jak również przekazywane młodszym pokoleniom – ocenia KR BRD.

Wychodząc naprzeciw problemom związanym z brakiem znajomości zasad ruchu drogowego, a w efekcie wysokiej liczby wypadków 6 sierpnia 2020 roku Sekretariat KRBRD podpisał umowę z firmą MDDP spółką akcyjną Akademią Biznesu Sp.k. na realizację projektu pn. „Ogólnopolskie szkolenia dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Głównym celem szkoleń jest wyposażenie nauczycieli w niezbędną wiedzę i narzędzia do prowadzenia lekcji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego na każdym etapie nauki dzieci i młodzieży, od nauczania przedszkolnego, poprzez szkołę podstawową, aż do szkoły ponadpodstawowej oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli, uzupełnienie ich stanu wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na temat prowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży jest jednym z elementów systemu działań profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. należy dążyć do ukształtowania w uczniach pożądanych postaw oraz do wyposażenia ich w umiejętności potrzebne w życiu codziennym. Szkolenia dla nauczycieli pozwolą na wsparcie systemu edukacji, dzięki czemu uczniowie zyskają wiedzę o zagrożeniach w ruchu drogowym oraz jak bezpiecznie w nim uczestniczyć. Nowe narzędzie będzie z pewnością niezmiernie pomocne i chętnie wykorzystywane przez kadrę nauczycielską – powiedział przewodniczący KR BRD, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W wyniku realizowanych działań uruchomiona została platforma e-learningowa pn. Droga z klasą. Cała wiedza o bezpieczeństwie ruchu drogowego, platforma dostępna jest pod adresem https://drogazklasa.pl/, zawierająca materiały oraz informacje potrzebne do efektywnego przeprowadzenia zajęć lekcyjnych z zakresu ruchu drogowego, stanowiąca kompendium wiedzy dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych. Platforma będzie dostępna dla użytkowników do końca 2023 roku. Uczestnicy projektu będą mieli również możliwość wzięcia udziału w szkoleniu stacjonarnych w jednym z szesnastu miast wojewódzkich. Szkolenie obejmować będzie tematy związane z platformą e-learningową, zasadami jej funkcjonowania oraz zawartą tematyką. Podczas szkoleń stacjonarnych uczestnicy zdobędą wiedzę, którą będą mogli wykorzystać podczas zajęć z uczniami.

Uczestnicy mogą dokonać rejestracji na szkolenia stacjonarne za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie www.akademiamddp.pl/droga-z-klasa bądź pod adresem www.tinyurl.com/drogazklasa.

Szkolenia stacjonarne odbywać się będą od października do listopada 2020 roku.