Przegląd prasy

Fundusze Europejskie wzmacniają bezpieczeństwo ruchu drogowego

25 września 2020

Fundusze Europejskie wzmacniają bezpieczeństwo ruchu drogowego
(fot. Policja pl)

Komenda Stołeczna Policji otrzymała nowy sprzęt poprawiający bezpieczeństwo ruchu drogowego. Fundusze Europejskie wsparły zakup 23 ambulansów Pogotowia Ruchu Drogowego, 8 oznakowanych radiowozów, 18 bezzałogowych statków powietrznych i 2 specjalistycznych holowników. Specjalistyczny sprzęt skróci czas reakcji Policji na zdarzenia drogowe oraz likwidację zagrożeń i skutków katastrof i wypadków drogowych – informuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

W przekazaniu sprzętu uczestniczył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. - Dzięki dobrej współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Komenda Stołeczna Policji poczyniła wiele ważnych zakupów dla poprawienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w garnizonie stołecznym. W Programie Infrastruktura i Środowisko dofinansowujemy budowę nowych dróg krajowych i działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania na rzecz BRD to inwestycje infrastrukturalne na sieci TEN-T (engineering) oraz projekty związane z doposażeniem jednostek nadzoru nad ruchem drogowym i służb ratowniczych (ratownictwo techniczne), jak również organizacją kampanii i szkoleń o zasięgu ogólnokrajowym, wynikających z Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Usprawnieniu warunków ruchu i zwiększeniu jego bezpieczeństwa służyć mają systemy ITS przekazujące informacje o stanie ruchu drogowego – mówił wiceminister Waldemar Buda.

W ramach projektu "Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T" łącznie zakupiono 23 ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego, 8 pojazdów o podwyższonych parametrach technicznych z videorejestratorem, 2 Mobilne Centra Nadzoru Ruchu Drogowego wraz z wyposażeniem i 2 specjalistyczne holowniki oraz 18 dronów, czyli bezzałogowych statków powietrznych (2 dużych i 16 małych) wraz z oprogramowaniem i szkoleniem dla 36 funkcjonariuszy uprawniające do używania bezzałogowych statków powietrznych.

- całkowita wartość projektu: 13 225 282,27 zł,

- wartość wydatków kwalifikowanych: 13 219 525,87 zł,

- wartość dofinansowania UE: 11 236 596,98 zł,

- w ramach projektu zakupiono także środki ochrony indywidualnej (maski ochronne, maseczki higieniczne, wielokrotnego i jednorazowego użytku, kombinezony ochronne jednorazowe, płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki nitrylowe jednorazowe) - rozszerzenie zakresu projektu ma służyć ochronie funkcjonariuszy bezpośrednio zaangażowanych w walkę z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się pandemii i jest bardzo ważne z punktu widzenia mieszkańców Warszawy i sąsiadujących z nią powiatów.

Na 13 projektów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w obecnej perspektywie finansowej zostało przeznaczonych 150 mln euro, czyli 658,82 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazany dziś dla Komendy Stołecznej Policji sprzęt będzie pomagał na obszarze przecięcia się dwóch korytarzy sieci TEN-T.

Wszystkie realizowane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko projekty z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego mają na celu podniesienie bezpieczeństwa na drogach.