Ogłoszenia

„Nowy rok - nowe przepisy” (on-line/transmisja)

17 listopada 2021

„Nowy rok - nowe przepisy” (on-line/transmisja)
(grafika - Grupa IMAGE)

Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Polski Klaster Edukacyjny oraz redakcje Tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS i portalu L-INSTRUKTOR zapraszają do udziału w kolejnej DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ. 18 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 11 00 rozpoczniemy debatę na temat: „Nowy rok - nowe przepisy”. Dyskusja będzie transmitowana na platformie ZOOM oraz na Facebooku. Zapis zostanie udostępniony na platformie YouTube.

Cel debaty: W najbliższy czwartek - 18 bm. odbędzie się kolejna debata w cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ. Organizatorzy postanowili podjąć ważne kwestie zmian w przepisach prawa, które wejdą w życie w 2022 roku. Wynikają one m.in. z nowelizacji ustaw: Prawo o ruchu drogowym; o kierujących pojazdami; o transporcie drogowym oraz niektórych innych, a także aktów wykonawczych np. nowego rozporządzenia - zmienionego taryfikatora mandatów i tzw. punktów karnych. Przewidziano następujące bloki tematyczne: zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu kierowców zawodowych; ośrodki szkolenia kierowców i ich akredytacje; szkoleniowcy, ośrodki szkolenia, kandydaci na kierowcę i kierowcy w świetle nowych regulacji; walka z niebezpiecznymi zachowaniami na drodze - zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych; poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zaproszeni eksperci: W DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ udział wezmą:

Andrzej Bogdanowicz, Dyrektor Generalny Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu;

Tomasz Matuszewski, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, egzaminator i b. instruktor nauki jazdy, b. starosta gostyniński;

Jacek Mnich, ekspert ds. brd, były Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Policji z s. w Radomiu;

Mariusz Sztal, instruktor nauki jazdy, współwłaściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców „IntroHL” w Warszawie, b. egzaminator, ekspert brd, członek Polskiego Klastra Edukacyjnego.

Prowadzenie: Bożenna Chlabicz, prezes Zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym.

Transmisja:

* Platforma ZOOM: Webinar ID: 844 8577 9044 / Webinar Passcode: Nowy2022

https://us02web.zoom.us/j/84485779044?pwd=ZUM1T3pDa3dCaGZtRjVEU1VsVklSQT09

* Facebook - https://www.facebook.com/prawodrogowe

Zapraszamy. Czekamy na pytania: tygodnik@prawodrogowe.pl