Legislacja

Wyższa opłata za zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych pojazdu

16 listopada 2021

Wyższa opłata za zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych pojazdu
(fot. archiwum Grupa IMAGE)

Rządowe Centrum Legislacji udostępniło projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty za wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd. Zgodnie z zarządzeniem ministra infrastruktury przywołana opłata od 1 stycznia 2022 r. ma wynosić 450 zł.

Aktualnie w Parlamencie RP prowadzone są prace legislacyjne nad ustawą o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk sejmowy nr 1608 [kliknij] i 1718 [kliknij]). Ustawa ta przenosi - o czym pisaliśmy [kliknij] - kompetencje do wydawania w drodze decyzji administracyjnej, zezwoleń na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, z ministra właściwego do spraw transportu na Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Dodatkowo ustawa wprowadza w art. 67 ust. 11 zawierający nową delegację dla ministra właściwego do spraw transportu do wydania rozporządzenia określającego wysokość opłaty za wydanie ww. zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych. Mając na uwadze zaawansowany etap prac legislacyjnych nad ww. nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przewidziany termin wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Rozporządzenie musi być wydane pilnie, aby weszło ono w życie w tym samym terminie. W projektowanym rozporządzeniu dokonuje się określenia w wysokości 450 zł. stawki za wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych pojazdów. Inne kraje Unii Europejskiej również wydają zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych pojazdów lub stosują procedury równorzędne.

Projekt jest konsultowany. (jm)