Ogłoszenia

ePD wg stanu prawnego na 14.2.2021

15 lutego 2021

ePD wg stanu prawnego na 14.2.2021
ePD – elektroniczne PRAWO DROGOWE [kliknij]

ePD (elektroniczne PRAWO DROGOWE) wg stanu prawnego na 14. lutego br. jest już dostępne. Drodzy abonenci kliknijcie i zaktualizujcie swój zbiór – informuje wydawca.

Przypominamy, iż w znanym Państwu od kilkunastu lat zbiorze najnowszym działem jest Dział XIII. Zatytułowany: KORONAWIRUS. Dostępne są tam rzeczywiste, jednolite i ujednolicone najważniejsze akty potrzebne nam w czasach epidemii. W najnowszej aktualizacji ujednolicone zostało np. wydane 21. grudnia kolejne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Minęło niewiele ponad miesiąc jak akt obowiązuje i już został ośmiokrotnie znowelizowany. Użytkownikom zbioru ePD udostępniamy tekst ujednolicony tego ważnego rozporządzenia. Nanieśliśmy wszystkie zmiany, opisaliśmy je w systemie przypisów. Korzystajcie Państwo z wyszukiwarek.

Ponadto w styczniu i lutym uwzględniliśmy wprowadzone zmiany:

- teksty ustaw (rzeczywiste/jednolite/ujednolicone): ustawie – Prawo o ruchu drogowym; o kierujących pojazdami; Kodeksu wykroczeń; ustawy o dozorze technicznym; o elektromobilności i paliwach alternatywnych; o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (do 31.12.2020 r. o Funduszu Dróg Samorządowych); ustawy o opłacie skarbowej; Kodeks karny; Kodeksu postępowania administracyjnego; ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; o drogach publicznych; o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym; o publicznym transporcie zbiorowym; o Policji; o podatku od towarów i usług;

- teksty rozporządzeń (rzeczywiste/jednolite/ujednolicone): w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych; w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego; w sprawie kontroli ruchu drogowego; w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych; w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych itd.