Ogłoszenia

Informacje gromadzone w osk muszą być bezpieczne

16 stycznia 2018

Informacje gromadzone w osk muszą być bezpieczne

Ośrodek Szkolenia Kierowców „POLDEK” z siedzibą w Gdańsku jako pierwszy otrzymał poświadczenie zgodności dokumentów ze zmieniającym się prawem. To potwierdzenie dostosowania do zmian wprowadzanych przez RODO uwzględniające obowiązki wynikające ze specyfiki działalności i właściwą jej dokumentację (dokumenty szkolenia i szkolonych). „POLDEK” skorzystał z doradztwa i już dzisiaj posiada określone procedury i pełną ich dokumentację. Mają swoją politykę bezpieczeństwa, opracowany pakiet właściwych instrukcji itd. Ośrodek zapewnia gwarancje bezpieczeństwa danych.

Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (2016/679), nazywane RODO). Przedsiębiorcy zostali zobowiązywani do przygotowania (już teraz) stosownego zabezpieczenia danych - np. baz klientów - według nowych wymagań prawa. Nie ma tu znaczenia wielkość firmy, jej dokumentacja musi być właściwie chroniona oraz legalnie i prawidłowo przetwarzana. Coraz więcej firm uczestniczy w szkoleniach przygotowujących uczestników do dostosowania się do RODO.

Od kilku miesięcy także Grupa IMAGE wraz z Kancelarią Radców Prawnych „STOPCZYK & Wspólnicy” prowadzi szkolenia i doradztwo adresowane do ośrodków szkolenia kierowców. Właśnie w osk znajdują się informacje, które należy właściwie chronić. Przedsiębiorcy otrzymują interpretacje  - jak zawsze - nazbyt zawiłych przepisów prawa. Prawidłowe dostosowanie ośrodka według RODO gwarantuje bezpieczeństwo informacji oraz uniknięcie ryzyka wymierzenia kary pieniężnej za złamanie lub nieprzestrzeganie przepisów. Nadzór spoczywa na Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, który z urzędu będzie prowadził czynności kontrolne. Przypomnijmy, iż RODO wprowadza wiele nowych zadań jak dla przykładu: zalecane powołanie administratorów bezpieczeństwa informacji; obowiązek nowych zasad pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych; zmienione obowiązki informacyjne wobec GIODO, ale też prawa osób, których dane są gromadzone i przetwarzane. (PKE)