Ogłoszenia

Kłopot WORD Warszawa. Czy to koniec popularnej „Radarowej”?

28 września 2023

Kłopot WORD Warszawa. Czy to koniec popularnej „Radarowej”?
W Miejscu Egzaminowania WORD Warszawa przy ul. Radarowej nr 1 Robotniczy Klub Sportowy Okęcie zablokował realizację egzaminu państwowego na prawo jazdy. W dniu wczorajszym i dziś egzaminy odwołane. 27 bm. odbyła się konferencja prasowa w trakcie której informowano o istocie trwającego od lat sporu (fot. WORD Warszawa oraz facebook)

Ku ogromnemu zaniepokojeniu stołecznych ośrodków szkolenia kierowców, a przede wszystkim kandydatów na kierowców, WORD Warszawa - wczoraj i dziś - odwołał egzaminy państwowe na prawo jazdy, które miały być realizowane w Miejscu Egzaminowania - funkcjonującym od 2007 r. - przy ul. Radarowej. Bezpośrednim powodem tej decyzji jest skuteczne uniemożliwienie realizacji egzaminów przez Robotniczy Klub Sportowy Okęcie poprzez fizyczne zablokowanie korzystania ze wzniesienia, na którym musi być realizowane obowiązkowe zadanie. Spół o teren trwa od lat, porozumienia raczej nie będzie. WORD w Warszawie wspólnie z Dzielnicą Włochy finalizuje działania zmierzające do pozyskania nowego miejsca egzaminowania w południowej części Warszawy przy ul. Aleja Krakowska.

Jak informuje WORD Warszawa, osoby, które były zapisane na egzaminy w Miejscu Egzaminowania ul. Radarowa 1 będą mogły zapisywać się na egzaminy w miejscach egzaminowania przy ul. Powstańców Śląskich 127 oraz przy ul. Odlewniczej 8. Zostaną uruchomione dodatkowe terminy egzaminów. W możliwie najkrótszym czasie w ośrodku przy ul. Powstańców Śląskich zostanie uruchomiona druga zmiana i egzaminy będą się tam odbywać od godz. 6 do 22.

Komunikat WORD Warszawa:

Informujemy, że z dniem 27 września 2023 r. zmuszeni jesteśmy zamknąć miejsce egzaminowania przy ul. Radarowej 1 w Warszawie, funkcjonujące tu od 2007 r.

W ostatnim czasie spotykamy się z negatywnymi działaniami naszego sąsiada Klubu Sportowego „Okęcie”, które mają na celu zakłócić proces egzaminowania w lokalizacji Radarowa 1. Musimy jednak mieć na uwadze wyłącznie potrzeby naszych klientów i nie możemy się zgodzić na wtargnięcie na zajmowany przez nas teren i naruszanie naszego posiadania.

Poniżej przedstawiamy istotne fakty w tej sprawie:

- W dniu 14 września 2023 r. WORD Warszawa otrzymał od Robotniczego Klubu Sportowego „Okęcie” wezwanie do opróżnienia terenu zajmowanego na zasadzie wyłączności przez WORD Warszawa, pomimo że RKS „Okęcie” aktualnie nie jest ani właścicielem wskazanego terenu (jest nim m.st. Warszawa), ani jego użytkownikiem (gdyż prawo użytkowania zostało wygaszone), ani nawet posiadaczem (jest nim WORD Warszawa).

- RKS „Okęcie” utracił prawo użytkowania terenu z dniem 26 maja 2023 r. na skutek ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, dlatego, że nie wykorzystywał terenu na cele sportowe, do czego, był zobowiązany. Zamiast tego, wynajął teren w 2007 r. Ośrodkowi, wprowadzając WORD dodatkowo w błąd, że posiada na to zgodę właściciela.

- RKS „Okęcie” nie płacił i nie płaci m.st. Warszawy za użytkowanie nieruchomości - korzysta z tego terenu całkowicie bezpłatnie – natomiast pobierał od Ośrodka opłatę za bezumowne korzystania z nieruchomości. W przeciągu ostatnich 36 miesięcy, do czasu utraty prawa przez RKS „Okęcie”, Klub otrzymał od Ośrodka ponad 1,3 mln zł.

- Klub zaskarżył decyzję o utracie prawa do nieruchomości do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, dlatego do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd, nie wiadomo komu należna jest opłata za korzystanie z terenu. Aby realizować swoje zobowiązania, WORD złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy wniosek o depozyt sądowy, uiszczając opłatę za nieruchomość na rachunek podany przez Sąd, co więcej, Ośrodek proponował nawet wpłatę na rachunek Klubu, ale Klub nie chciał dać Ośrodkowi gwarancji zwrotu środków w przypadku przegrania sprawy przez Klub przed sądem.

- Samorządowe Kolegium Odwoławcze wstrzymało wykonanie decyzji na czas postępowania sądowego, w efekcie m.st. Warszawa nie może do czasu rozstrzygnięcia sprawy sądowej wszcząć postępowania eksmisyjnego wobec Ośrodka czy RKS „Okęcie”.

- W rozmowie telefonicznej Prezes RKS „Okęcie” poinformował, że zamierza podejmować działania faktyczne blokujące działalność Ośrodka, chyba że Ośrodek będzie płacił RKS „Okęcie” żądaną kwotę, następnie miało miejsce rozebranie ogrodzenia posadowionego przez Ośrodek i postawienie na naszym placu manewrowym ciągnik rolniczy.

- RKS „Okęcie” nigdy nie złożył pozwu o eksmisję Ośrodka.

Przy ul. Radarowej realizowane jest około 30% egzaminów w stosunku do całego m.st. Warszawy. W 2021 r. łączna liczba egzaminów wyniosła 38 063, w 2022 r. - 37 851. Na dzień dzisiejszy zapisanych na egzaminy przy ul. Radarowej 1 jest 2500 osób.

W okolicach miejsca egzaminowania rozpoczęły swoją działalność liczne Ośrodki Szkolenia Kierowców inwestując znaczne środki finansowe i tworząc kolejne miejsca pracy. Realizacja tego celu społecznego zaspokaja potrzeby mieszkańców południowej części Warszawy i przylegających do niej powiatów. Zatem, istotne jest z punktu widzenia interesu publicznego utrzymanie miejsca egzaminowania w tej okolicy. Mając to na uwadze WORD Warszawa wraz z Zarządem Dzielnicy Włochy podjęły wspólne działania mające na celu znalezienie nowej lokalizacji pod działalność statutową Ośrodka w poszanowaniu opinii mieszkańców, w sąsiedztwie których powstanie nowe miejsce egzaminowania. Jest to więc proces wymagający czasu i przemyślanych działań.

Prezes RKS „Okęcie” nie bierze pod uwagę interesu publicznego, jaki jest realizowany przez WORD, a obejmujący również dzieci i młodzież skupione wokół Klubu (działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak egzaminy na prawo jazdy).

Aby nie nastąpiło opóźnienie w procesie egzaminowania, egzaminy przy ul Odlewniczej 8 oraz przy ul. Powstańców Śląskich od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.00 do 22.00.

Wszelkich szczegółowych informacji udzieli Biuro Obsługi Klienta WORD Warszawa.

Dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych uzyskaniem uprawnień, także osoby już zapisane, do pozostałych miejsc egzaminowania: przy ul. Powstańców Śląskich oraz ul. Odlewniczej 8 celem umówienia terminu egzaminu.

Tomasz Matuszewski

Z-ca Dyrektora WORD Warszawa