Ogłoszenia

Kodeks drogowy, a w nim najnowsze przepisy

1 maja 2021

Kodeks drogowy, a w nim najnowsze przepisy
Czy Polacy znają przepisy ruchu drogowego? Rekomendujemy: Kodeks drogowy (stan prawny z przepisami oczekującymi). Grupa IMAGE. Warszawa 2021 [kliknij]

Rekomendujemy Kodeks drogowy, w którym już znajdziecie Państwo tekst ujednolicony z przepisami oczekującymi, a w tu także regulacje opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 15. marca br. (2021.463). Przypomnijmy - które wejdą w życie z dniem 1. czerwca 2021 r. Edukujmy siebie, przekazujmy tę wiedzę: Kodeks drogowy. Wydawca: Grupa IMAGE [kliknij]. Warszawa 2021 r. W wydawnictwie tym dostępne jest także rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych wraz z ich wzorami.

W trakcie dyskusji nad procedowaną ustawą wprowadzającą nowe regulacje dotyczące pieszych i inne wielu ekspertów wskazywało, iż stan znajomości przepisów ruchu drogowego wśród Polaków nie jest wystarczający. Postulowano nawet wprowadzenie dla wszystkich kierowców obowiązku cyklicznego obowiązku zdawania testów sprawdzających. Oceniano, iż w wielu sytuacjach kierowcy ignorują przepisy lub nie przestrzegają ich, bo ich nie znają.

A piesi, kto powinien ich edukować? W szkołach, czy zakres wychowania komunikacyjnego jest wystarczający? Czy znamy przepisy ruchu drogowego? Ciekawi jesteśmy Państwa opinii – czekamy: tygodnik@prawodrogowe.pl