Ogłoszenia

Mamy tekst ujednolicony rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców zawodowych

12 kwietnia 2023

Mamy tekst ujednolicony rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców zawodowych
ePD (ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE). Wydawnictwo Grupa IMAGE [kliknij]

Już jutro w ELEKTRONICZNYM PRAWIE DROGOWYM dostępna będzie aktualizacja zbioru według stanu prawnego na 11 kwietnia 2023 r. Wśród nowych aktów prawnych opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy. W ePD udostępnimy tekst rzeczywisty i przygotujemy tekst ujednolicony.

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane - tak oczekiwane - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (2023.673; tekst pierwotny 2022.739).

W wydanym, na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy zapowiedziano (projekt ogłoszono 7 lipca 2022 r.) następujące zmiany:

1) możliwość przeprowadzenia ćwiczeń i zajęć praktycznych po zakończeniu zajęć teoretycznych;

2) upoważnienie pracowników ośrodka szkolenia do czynności przewidzianych dla kierowników ośrodka szkolenia;

3) doprecyzowanie dla kogo jest dedykowane szkolenie okresowe;

4) popieranie profilu kierowcy zawodowego bez konieczności składania podpisu elektronicznego;

5) odejście od modułowego prowadzenia szkoleń okresowych w formie kursu okresowego;

6) zmiana redakcyjna w zakresie przepisu dotyczącego prowadzenia zajęć praktycznych przy użyciu urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych;

7) zwolnienie z modułu szkoleniowego również w zakresie szkolenia okresowego w formie cyklu zajęć;

8) zmniejszenie wymiaru godzinowego szkolenia okresowego jedynie w zakresie bloku C

9) wydanie przez ośrodek szkolenia zaświadczenia o uzyskaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej;

10) usunięcie ograniczenia zw. z barierą językową w zakresie obecności tłumacza przysięgłego i tłumacza języka migowego na teście kwalifikacyjnym;

11) umożliwienie wydania papierowych świadectw kwalifikacji zawodowej potwierdzających ukończenie szkolenia okresowego wydanych dla osób, które rozpoczęły, ale nie zakończyły tego szkolenia przed 6 kwietnia br. oraz możliwość wydania prawa jazdy z kodem 95 lub karty kwalifikacji kierowcy na podstawie tych świadectw. Możliwość wydania prawa jazdy i karty na podstawie ww. świadectw kwalifikacji zawodowej będzie możliwa przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia;

12) uzupełnienie działu w zakresie bloku D;

13) w załączniku nr 2 do rozporządzenia usunięcie omyłki pisarskiej w zakresie oznaczenia sposobu przeprowadzenia zajęć praktycznych;

14) zmiana w programie kursu kwalifikacyjnego;

15) zmiana nomenklatury w zakresie „temat” / „zagadnienie” stosowanej podczas kursów kwalifikacyjnych;

16) zmiana brzmienia tematu 1.4.10 i 1.5.10 realizowanego podczas kursów kwalifikacyjnych;

17) Korekty porządkujące w załącznikach rozporządzenia.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać po upływie 14 dni i później zaczną. Autorzy projektu nowelizacji proponując zmiany w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy oceniali, iż wynikają one z potrzeby poprawienia procesu szkolenia i egzaminowania kierowców zamierzających wykonywać i wykonujących przewóz drogowy. Jaki jest ostateczny kształt zmian? O tym będziemy mówili podczas DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ zaplanowanej na 20 kwietnia br. Tymczasem przypominamy o aktualizacji ePD lub zakupu tego jedynego na rynku zbioru aktów prawnych, aktualizowanych internetowo. (jm)