Ogłoszenia

Marek Dworak. Profesja nauczyciel wychowania komunikacyjnego

30 września 2020

Marek Dworak. Profesja nauczyciel wychowania komunikacyjnego
Inauguracja projektu pn. „DROGA Z KLASĄ. Cała wiedza o bezpieczeństwie ruchu drogowego”. Warszawa, 24. września 2020 r., (od lewej) Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury; Marek Dworak, dyrektor MORD w Krakowie (fot. Jolanta Michasiewicz)

W minionym tygodniu Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Ministerstwo Infrastruktury zainaugurowały projekt „DROGA Z KLASĄ. Cała wiedza o bezpieczeństwie ruchu drogowego". Projekt przeznaczony dla nauczycieli wszystkich etapów nauki - nauczania przedszkolnego, szkoły podstawowej (klasy 1-3 oraz klasy 4-6), szkół ponadpodstawowych - odpowiadających za edukację z zakresu ruchu drogowego. Markowi Dworakowi - obecnemu w inauguracji, dyrektorowi MORD w Krakowie, sekretarzowi Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD zadaliśmy kilka pytań dotyczących tego niezwykle ważnego zagadnienia jak wychowanie przyszłych bezpiecznych uczestników ruchu drogowego.

Pytanie: Dziś już można powiedzieć, że trwa ogólnopolskie szkolenie nauczycieli w zakresie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. DROGA Z KLASĄ…”. Rozumiem, że na co dzień organizatorami podobnych szkoleń w Województwie Małopolskim jest MORD w Krakowie? Czy wyłącznie?

Odpowiedź: MORD w Krakowie opracował kompletny materiał dla nauczycieli i uczniów, którzy szkolą się ażeby uzyskać swoje pierwsze prawo jazdy, czyli kartę rowerową. Został on zatwierdzony przez Małopolskie Kuratorium Oświaty jako zalecony do wykorzystywania w szkołach podstawowych. Opracowanie zostało zaimplementowane w projekcie „Droga z Klasą” i weszło w skład narzędzi do prowadzenia lekcji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zbiór ten nie jest zamknięty, prowadzone będą prace nad rozwojem bazy, a Kraków dołoży do niej kolejną cegiełkę.

Pytanie: Generalnie – poza tym ogólnopolskim - jak często w regionie odbywają się szkolenia tej grupy nauczycieli? Czy jest jakiś system?

Odpowiedź: Projekt, którego inauguracja odbyła się w Warszawie pod przewodnictwem Ministra Infrastruktury i Przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Andrzeja Adamczyka stanowi zaczyn systemu, którego efektem będzie powstanie wyspecjalizowanej grupy nauczycieli wychowania komunikacyjnego. Do tej pory doszkalanie nauczycieli odbywało się tylko akcyjnie na organizowanych głównie przez WORD-y seminariach i konferencjach. Dodatkowo nauczyciele egzaminujący na kartę rowerową obowiązani byli i są nadal do odbycia specjalistycznego przeszkolenia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. 

Pytanie: A nauczyciele. Czy mają obowiązek uczestniczenia w takich szkoleniach? Np. analogicznie jak instruktorzy czy egzaminatorzy raz w roku?

Odpowiedź: Sądzę, że taki obowiązek powinien zostać wprowadzony, przynajmniej w zakresie jednorazowego zapoznania się z całością materiałów dostępnych na platformie e-learningowej i odbycie szkolenia stacjonarnego.

Pytanie: I wracając do cyklu pn. DROGA Z KLASĄ. CAŁA WIEDZA O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO – w Krakowie szkolenie odbędzie się 12 listopada br. Propozycja spotkała się z zainteresowaniem adresatów? Pytam Pana bo rozumiem, że na swoim terenie jesteście organizatorami czy współorganizatorami także tego konkretnego wydarzenia?

Odpowiedź: Nie, jest to w gestii firmy MDDP odpowiadającej za projekt i platformę e-learningową.

Pytanie: Czy nauczyciele – w Pana ocenie - są przygotowani do prowadzenia lekcji z zakresu brd?

Odpowiedź: Efektem realizacji projektu prowadzonego przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego winno być powstanie profesji: nauczyciel wychowania komunikacyjnego.

Dziękuję za rozmowę.

Pytania zadała Jolanta Michasiewicz, red. nacz. tyg. PRAWO DROGOWEGO@NEWS