Ogłoszenia

Naprzeciw nauczycielom wychowania komunikacyjnego

24 marca 2023

Naprzeciw nauczycielom wychowania komunikacyjnego
Program oraz zapisy na Konferencję dla dyrektorów oraz nauczycieli szkół podstawowych (także w wersji on-line) [kliknij] (fot./graf. Małopolska Wojewódzka Rada BRD)

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - wyzwania i nowe możliwości - zaproszenie na konferencję dla dyrektorów oraz nauczycieli szkół podstawowych. Konferencja zorganizowana w ramach Akademii Zarządzania odbędzie się 29 marca, o godz. 10:00, w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Garbarska 1. Wydarzenie jest bezpłatne i istnieje także możliwość uczestniczenia w nim w formie on-line.

Zmieniona podstawa programowa dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym w szkołach podstawowych będzie obowiązywać od roku szkolnego 2023/24. Małopolska już teraz, jako pierwsza w kraju, wychodzi z inicjatywą konferencji skierowanej do dyrektorów szkół, wicedyrektorów oraz nauczycieli, aby przekazać najważniejsze zmiany, omówić wyzwania i możliwości oraz najistotniejsze zagadnienia brd mające wpływ bezpośrednio na przygotowanie uczniów do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w świetle obowiązków szkoły, bezpieczeństwa w szkole oraz nowych przepisów, to temat zbliżającej się konferencji, podczas której dyrektorzy, ich zastępcy oraz nauczyciele zajmujący się tematyką BRD spotkają się, by poświęcić czas i uwagę na niezwykle istotne dla uczniów, rodziców oraz grona pedagogicznego zagadnienia związane z bezpieczeństwem. Konferencja zorganizowana w ramach Akademii Zarządzania odbędzie się 29 marca, o godz. 10:00, w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Garbarska 1. Wydarzenie jest bezpłatne i istnieje także możliwość uczestniczenia w nim w formie on-line. To wyjście także naprzeciw Dyrektorom i Nauczycielom z innych regionów kraju, którzy mogą w ten sposób skorzystać z tej konferencji. Organizatorami są Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie oraz Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Witolda Kozłowskiego - Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Barbary Nowak - Małopolskiej Kurator Oświaty.

W ramach konferencji omówione zostaną także ostatnie zmiany w podstawie programowej dotyczące przedmiotu technika i tzw. „wychowania komunikacyjnego”. We współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w podstawie programowej przedmiotu technika wprowadzone zostały istotne z punktu widzenia przygotowania uczniów do bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym (jako pasażer, pieszy, kierujący rowerem lub innymi urządzeniami wykorzystywanymi przez uczniów w ruchu drogowym, takimi jak: hulajnogi elektryczne, urządzenia transportu osobistego, urządzenia wspomagające ruch, itp.) zmiany polegające na znaczącym rozszerzeniu treści nauczania związanych z wychowaniem komunikacyjnym i bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Zmieniona podstawa programowa dotycząca m.in. przedmiotu technika będzie obowiązywać od roku szkolnego 2023/2024 w klasie IV szkoły podstawowej, w kolejnych latach - sukcesywnie w klasie V i klasie VI.

Program oraz zapisy (także w wersji on-line) dostępne są pod linkiem:

https://mcdn.edu.pl/krakow/bezpieczenstwo-w-ruchu-drogowym-wyzwania-i-nowe-mozliwosci/

Źródło: Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

www.brd.malopolska.pl