Ogłoszenia

Nowe wydanie kodeksu drogowego S. Sobonia

28 lutego 2010

3a4fc35d085e2525e77d8b7f4cb0fa2ed8ea418eaa9285c18843b2d65dae339f51090ff374c04291

(Fot.: PD@N 33132/33)

Stanisław Soboń

KODEKS DROGOWY

komentarz z orzecznictwem NSA, SN i TK

Liczba stron: 744 (tom 1 i 2)

ISBN: 978-83-61623-60

Cena hurtowa: 99,00 zł

Stan prawny na 1 stycznia 2010 r.

Kodeks drogowy został uchwalony w 1997 r. Od tego czasu był ponad 78 razy zmieniany. Wprowadzone wyjątkowo liczne i szerokie zmiany utrudniły znacznie stosowanie jego przepisów w praktyce. Autor ma nadzieję, że niniejsze wydanie tej publikacji, tak jak i poprzednie, stanowić będzie wyjątkową pomoc dla uczestników ruchu drogowego oraz innych podmiotów zainteresowanych tą problematyką.

W części I autor prezentuje ustawę - Prawo o ruchu drogowym w formie tekstu ujednoliconego z obszernym komentarzem, w którym zostało wykorzystane bogate orzecznictwo. Uzupełnienie tej części stanowią informacje dodatkowe, w których zostały zamieszczone m. in.: skorowidz rzeczowy, taryfikatory mandatów karnych oraz punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, wykazy dróg krajowych i wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 lub 11,5 t, opłaty za badania techniczne oraz inne informacje o dużym znaczeniu praktycznym.

W części II autor prezentuje komentarz do znaków i sygnałów występujących w ruchu drogowym. Jest to problematyka wyjątkowo ważna dla uczestników ruchu drogowego. W komentarzu zostały przedstawione barwne wzory 459 znaków i sygnałów.

Części I i II stanowią kompleksowe opracowanie całej problematyki ruchu drogowego.

STANISŁAW SOBOŃ jest prawnikiem, radcą prawnym. Długoletni pracownik urzędów administracji państwowej, w tym Ministerstwa Transportu – gdzie jako wicedyrektor departamentu zajmował się problematyką ruchu drogowego i jego bezpieczeństwa oraz transportu samochodowego. Problematyką tą zajmował się również w Sejmie – gdzie jako główny legislator uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawami w tych i innych dziedzinach. Autor wielu komentarzy książkowych i prasowych z dziedziny ruchu drogowego i transportu samochodowego.

Zamów teraz 502-659-431 (non-stop)