Ogłoszenia

Odszedł Jerzy Wasilewski

16 czerwca 2023

Odszedł Jerzy Wasilewski
Jerzy Wasilewski (1958-2023)

12 czerwca 2023 r. zmarł Jerzy Wasilewski (1958-2023). Właściciel OSK, pedagog, wykładowca, instruktor nauki i techniki jazdy, egzaminator, autor publikacji w mediach branżowych.

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie i Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi.

Wykładowca i instruktor nauki i techniki jazdy, egzaminator. Prowadził uznany i popularny Wołowski Ośrodek Szkoleń Zawodowych z siedzibą w Wołowie. Szkolił rzetelnie, widząc w perspektywie bezpieczeństwo ruchu drogowego. Człowiek z pasją wykonujący swój zawód. Pełen troski aktywnie działał na rzecz poprawy jakości szkolenia kandydatów na kierowców, Wiedział co oznacza instruktor doskonały. Zdeklarowany uczestnik Inicjatywy Społecznej na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów, członek Komitetu Redakcyjnego projektu ustawy powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów.

- Wspaniały Kolega z pracy. Jego śmierć to ogromna strata dla naszej społeczności - mówią pogrążeni w wielkim smutku koleżanki i koledzy.

Był Autorem wielokrotnie wypowiadającym się na łamach tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS. Mogliśmy liczyć na Jego sprawiedliwe opinie, pogłębione komentarze, rady. Był niezawodny. Pozostanie w naszej pamięci jako Człowiek pełen kultury i życzliwości. Żegnamy Pana Jerzego.

R.I.P.

Wydawca i Redakcja tyg. PRAWO DROGOWEGO@NEWS