Ogłoszenia

Oni pracują pro publico bono*

11 marca 2019

Oni pracują pro publico bono*
Zarząd Fundacji Zapobieganie Wypadom Drogowym (wybrany w r. 2015) (od lewej) Bożenna Chlabicz – prezes, Andrzej Grzegorczyk, Wojciech Pasieczny – członkowie zarządu (fot. Jolanta Michasiewicz)

Poniżej publikujemy komunikat Fundacji Zapobiegania Wypadom Drogowym, która informuje iż od 2014 r. nie pobiera środków z 1% podatku od osób fizycznych. Fundacja - istniejąca już ponad 25 lat - aktualnie nie jest Organizacją Pożytku Publicznego, ale prowadzi działalność pożytku publicznego. Nadal pracuje na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Zarząd Fundacji, jej Rada, Ambasadorowie oraz eksperci pracują pro publico bono*. Dodajmy, iż w Polsce i na świecie, wiele fundacji właśnie w takim charakterze wykonuje podejmuje i prowadzi swoją działalności. Redakcja tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS od lat korzysta z pomocy ekspertów skupionych wokół Fundacji. Czerpiemy z ich wiedzy i doświadczenia, honorem jest współpracować z Nimi.

* Przypis: Pro bono, (od łac. pro bono publico = „dla ogółu, dla dobra publicznego”) – określenie oznaczające usługi profesjonalne wykonywane dobrowolnie i bezpłatnie, w interesie publicznym.

Komunikat. Fundacja nie pobiera 1% OPP

Zarząd Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym informuje:

1. W roku 2014 Fundacja zaprzestała pobierania 1% podatku od osób fizycznych. Pieniądze, które wpłynęły z tego tytułu w roku 2014, w całości zostały przekazane na konto PCK.

2. W dniu 27 sierpnia 2015 roku Zarząd Fundacji podjął ostateczną decyzję o zakończeniu działalności w charakterze OPP;

3. Zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i przekonaniem Zarząd uznał, iż podjęcie wspomnianej uchwały jest wystarczające dla skutecznej rezygnacji ze statusu OPP.

4. Od roku 2015 Fundacja nie znajduje się w wykazie Organizacji Pożytku Publicznego.

5. Fundacja zgodnie z przepisami corocznie składa sprawozdania z działalności fundacji właściwemu ministrowi. Skany sprawozdań za lata 2015-2017 są opublikowane na stronie www.mniejofiar.org.pl/sprawozdania .

6. Od 2014 roku Fundacja nie pozyskuje żadnych środków publicznych. Działalność Fundacji finansowana jest tylko ze środków prywatnych.

Członkowie Zarządu Fundacji, Rady, Ambasadorowie oraz eksperci pracują pro publico bono* i nie pobierają z tego tytułu żadnych honorariów.