Ogłoszenia

Po 17 września, czyli kiedy?

12 września 2023

Po 17 września, czyli kiedy?
(fot. PIXABAY/graf. Grupa IMAGE)

Na kursy redukujący tzw. punkty karne niecierpliwie oczekuje rzesza kierowców, tych naruszających przepisy ruchu drogowego. Dzwonią do ośrodków egzaminowania, a tam równie niecierpliwe oczekiwanie - na niezbędne rozporządzenie regulujące organizację tych szkoleń. Dziś już 11 września, a aktu nie ma. Tymczasem word-y muszą przygotować zajęcia teoretyczne, ale przede wszystkim te praktyczne, które zaproponowano jako nowość. Muszą przygotować wykładowców, instruktorów, pojazdy, zebrać grupy uczestników itd.

Projekt rozporządzenia. 17 sierpnia br. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (poz. 1066) [kliknij]. Z tą samą datą do resortów wysłano pismo wzywające do uzgodnień. Dziś już wiemy, iż szkolenia kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego mogą wystartować nawet 17 września. Tymczasem, rozporządzenia nie ma. RCL nie odnotowuje: konsultacji publicznych, opiniowania, jakichkolwiek działań Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Komitetu Stałego Rady Ministrów, Komisji Prawniczej itd. Nie ma także informacji o skierowaniu projektu do podpisu ministra, czy skierowania aktu do ogłoszenia.

Podobnie w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tu dowiadujemy się, iż projekt „co do zasady, nie wprowadza istotnych zmian względem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz. U. poz. 1951, z późn. zm.). Najistotniejsza różnica polega na wprowadzeniu szkoleń w WORD, których odbycie powoduje redukcję 6 punktów w ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego.”. Podano imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu - „Mariusz Cichomski - Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA”. I dalej planowany termin wydania - „Planowany termin wydania. III kwartał 2023 r.”. I tyle, a dziś już 11 września.

Także dziś sprawdziliśmy zapisy w Wykazie aktów oczekujących na ogłoszenie. Mamy 205 aktów oczekujących, ale tu także nie ma śladu oczekiwanego rozporządzenia.

DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ czwartek, 14 września br. (godz. 11.00) odbędzie się kolejna debata on-line w cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ. Wiemy już od kiedy zaczną obowiązywać nowe zasady funkcjonowania sytemu tzw. punktów karnych, czyli podejmiemy kwestie najbardziej aktualne i jedyne możliwe w tych dniach, a więc: „PUNKTY KARNE PO 17 WRZEŚNIA”. Porozmawiamy o zmienianych zasadach redukowania punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego, zapytamy też o szkolenia organizowane przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, w tym o zaskakujące zadanie praktyczne, czy poznamy ich cenę? Itd. itp. Pytajcie Państwo już dziś: tygodnik@prawodrogowe.pl

Zaproszeni Goście:

* Renata Bielecka, dyrektor WORD w Lublinie,

* Włodzimierz Bogaczyk, dyrektor WORD w Poznaniu,

* kom. Antoni Rzeczkowski, Komenda Główna Policji.

Prowadząca: Jolanta Michasiewicz, red. naczelna tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS.

Transmisja:

* on-line zoom (webinar ID: 861 2254 9754, hasło: PUNKTY)

* on-line facebook: www.facebook.com/prawodrogowe (www.facebook.com/L-instruktor-2020-2025-105720195239020)

Organizatorzy: Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Polski Klaster Edukacyjny, Redakcje tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS oraz portalu L-INSTRUKTOR.