Przegląd prasy

O branży z perspektywy 25-lat

12 września 2023

O branży z perspektywy 25-lat
Tęgoborze, 8.09.2023. Konferencja transportowa pt. „Transport strategicznym czynnikiem bezpieczeństwa i rozwoju Europy” oraz jubileuszowa gala z okazji 25-lecia Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego. Przemawia Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, (siedzący pierwszy od lewej) Piotr Litwiński, przewodniczący OZPTD, prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych „GALICJA” (fot. facebook Ministerstwo Infrastruktury, Inspekcja Transportu Drogowego, OZPTD)

Zgodnie z doroczną tradycją członkowie Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego 8 września br. spotkali się w gościnnych progach ośrodka konferencyjnego LITWIŃSKI w Tęgoborzu pt.: "Transport strategicznym czynnikiem bezpieczeństwa i rozwoju Europy". W tym roku była ku temu specjalna okazja wynikająca z jubileuszu 25-lecia powstania OZPTD.

W 1998 roku grupa 10 przedsiębiorców z Dolnego Śląska zainicjowała powstanie Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przewoźników Międzynarodowych. Okres ten cechował dynamiczny rozwój branży transportowej w Polsce i i przygotowanie jej do wejścia w system transportu europejskiego. Zmiany te wymuszały potrzebę odpowiedniej reprezentacji przewoźników w tworzeniu nowego prawa i ochrony interesów. Zmusiło to władze Związku do poszerzenia obszaru swego oddziaływania również na transport krajowy. W konsekwencji spowodowało w 2001 roku zmianę nazwy OZPPM na obecną - Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego. Dziś to najliczniejszy związek pracodawców branży transportowej w Polsce z ugruntowana pozycją w walce z niekorzystnymi rozwiązaniami legislacyjnymi. Organizacja skutecznie i aktywnie walczy o prawa polskich przewoźników. Jego zdanie i opinie są traktowane z uwagą i wysoko cenione. O pozycji Związku świadczy również przyznanie przez Prezydenta RP aż 75 odznaczeń państwowych. Wielu innych członków OZPTD oraz sympatyków Związku otrzymało odznaczania resortowe (48 osób) i jubileuszowe wyróżnienia.

Jednym z najwidoczniejszych obszarów działania OZPTD jest organizacja cyklicznych spotkań, konferencji i narad na temat aktualnej sytuacji w branży transportowej, jej rozwoju i przyszłości. W spotkaniach tych uczestniczą przedstawiciele władz oraz eksperci branż wspomagających transport. Pozwala to członkom Związku na wyrażenie swych opinii na temat rozwiązań prawnych i organizacyjnych bezpośrednio przedstawicielom władz odpowiedzialnych za wdrażanie zmian w prawie. Doroczne Konferencje OZPTD w Tęgoborzu mają genezę wcześniejszą niż sam związek. Dlatego ta jubileuszowa Konferencja rozpoczęła się od miłego akcentu wręczenia okolicznościowych statuetek „ojcom inicjatorom” - Markowi Bogusz,  Jackowi Kacprzak oraz Piotrowi Litwińskiemu. Członkowie Związku chcieli uhonorować ich za inicjatywę corocznych spotkań branżowych. Znamienne są słowa Piotra Litwińskiego: - My nie chcieliśmy zakładać związku, nam zależało na spotkaniach z ludźmi branży w tych ciężkich czasach rodzenia się nowoczesnego transportu drogowego. Wymiana doświadczeń, zintegrowanie środowiska , możliwość wypracowania wspólnego stanowiska, a przede wszystkim szeroka platforma współpracy to nie zaprzeczalny efekt tych dorocznych spotkań. Jest to przykład jak z małych rzeczy rodzą się ważne sprawy.

Tegoroczna Konferencja pod hasłem „Transport strategicznym czynnikiem bezpieczeństwa i rozwoju Europy” była również platformą wymiany doświadczeń i pozwalała zapoznać się z aktualnymi zmianami w transporcie drogowym. Od wielu lat Konferencje OZPTD i OSPD Galicja pozwala nam zaktualizować swoja wiedzę na temat zmian zarówno w prawie , jak i rozwiązaniach technicznych i tematycznych wchodzących do branży transportowej.

Dr Renata Rychter - dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury omówiła działania rządu wspierające branżę transportową oraz planowane zmiany w przepisach.

Dyrektor ITS - prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak przedstawił - odmienną od powszechnie lansowanej - perspektywę elektromobilności. Jego wystąpienie wskazało na szereg zagrożeń wynikających z bezkrytycznego podejścia do tego zagadnienia. Elektromobilność tak , lecz niekoniecznie w takiej wersji jaka jest obecnie lansowana.

Przedstawiciele ITD na w osobach Głównego Inspektora - dr Alvin Gajadhur oraz dyrektorów biur Głównego Inspektoratu przedstawili wyniki kontroli jakie ITD przeprowadziło w 2023 roku. Wyniki tych kontroli stanowią mocne podstawy do wniosków o sytuacji związanej z występowania naruszeń w funkcjonowaniu przedsiębiorstw transportowych.

Ponieważ możliwości edycyjne nie pozwalają na pełną prezentację istotnych treści przekazanych podczas wydarzenia przez referujących, pozwolimy sobie w najbliższych wydaniach – na łamach tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS omówimy je odrębnie.

Kolejny raz Konferencja organizowana przez OZPTD i OSPD Galicja wskazała na potrzebę systematycznych tego rodzaju spotkań osób związanych z transportem drogowym oraz ludzi zaangażowanych w szkolenie kierowców zawodowych. Za co serdeczne podziękowanie należą się „ojcom inicjatorom” jak i dzisiejszym organizatorom.

Kamil Pijanowski, kierownik Akredytowanego Ośrodka Szkolenia „LITWIŃSKI” Tęgoborze