Ogłoszenia

Szkolenie na Torze Rakietowa

13 grudnia 2009

 

 

ODTJ “TOR Rakietowa” we Wrocławiu zaprasza

kandydatów na instruktorów techniki jazdy

a09fb46799cce7975f8313abfa1efaa28e8e58d1

 

(Fot.: PD@N 322-25)

Zdobycie uprawnień instruktora techniki jazdy nie wymaga zaliczenia szkolenia. Jednak z racji tego, iż niewielu kierowców, nawet bardzo dobrych, miało kontakt z jazdą demonstracyjną (wg szczegółowego opisu wymagań egzaminacyjnych), zdanie egzaminu przed Komisją może być bardzo trudne. Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych na egzaminie, możliwe jest jedynie w trakcie wielogodzinnego szkolenia w ośrodku doskonalenia techniki jazdy, prowadzonego przez doświadczonych instruktorów - wykładowców i praktyków.

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w ilości 110 godzin.

Program zajęć:

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć

teoretycznych

praktycznych

Zasady przeprowadzania doskonalenia techniki jazdy

4

-

Technika kierowania pojazdem

10

40

Psychologia kierowcy

10

-

Metodyka nauczania

12

-

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

10

-

Praktyka instruktorska

4

20

R a z e m

50

60

Zajęcia praktyczne z techniki kierowania pojazdem prowadzone są z wykorzystaniem samochodu kursanta oraz samochodów ośrodka. Wszystkie zajęcia odbywają się w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy “TOR Rakietowa” we Wrocławiu przy ul. Rakietowej 39. Harmonogram zjazdów jest uzgadniany na pierwszym spotkaniu kursantów.

Cena szkolenia i zasady odpłatności: Cena szkolenia wynosi 2 200 PLN.

Opłata może być wnoszona w ratach:

I rata – 1000 zł (przed rozpoczęciem szkolenia),

II rata – 600 zł (przed rozpoczęciem zajęć praktycznych),

III rata – 600 zł (najpóźniej przed realizacją ostatnich 10 godzin praktycznych z techniki).

Zakończenie kursu: Kurs kończy egzamin próbny, przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie (...) egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy (...). Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w ośrodku doskonalenia techniki jazdy (zgodne ze wzorem Ministerstwa Infrastruktury) z adnotacją “szkolenie dla kandydatów na instruktora techniki jazdy”.

Pierwszy zjazd najbliższego kursu odbędzie się w dniach 8-10 stycznia 2010 r. (szkolenie potrwa ok. 2 miesięcy)

 

Zapisy i informacje:

telefonicznie: (71) 374 06 06 lub e-mail: kursy@redeco.pl