Przegląd prasy

3. Podsumowanie Konkursu INSTRUKTOR ROKU 2016

17 września 2016

74e8552509b662562e89f37d3291d37f3b098d5b

4988416152c7bc66b755fe15b418133042391f24

55da759fdcacd30f3c9fbadf028762cf84c95be1

fbf01e0bd04f14d7549b841a0f4044b76eb0e4d7

28b675ccc5d80266ef245b23e438e44f9a507725

056dc94922065395fa5858f6ca4f5140aa0755fe

aa58d9dfb0ae64ddebb6f8cc67694b04c5d7ba84

bf481d5a43a49a139568eb11b7eb61f185254646

6efd77ecef054691a4bff6e0779c56be2c396474

e929d6f7488e45664cd44140fd4a8db3f2111da1

b3f820d4f4176e72f31e9ec7c5cfd209d1582725

53056d933e533d14fa0dbea23a5c6499d739f618

Tegoroczna – Roku 2016, XVII edycja Konkursu INSTRUKTOR ROKU, której współorganizatorami były PFSSK i SOSK Warszawa rozegrana została w dniach 16 i 17 września w Warszawie na terenie gościnnego Automobilklubu Polski. W konkursie udział wzięło 30 zawodników reprezentujących regionalne stowarzyszenia szkół kierowców oraz 2 zawodników niezrzeszonych. W tym gronie: 4 zawodniczki i 1 małżeństwo. Średnia wieku startujących wyniosła 36 lat (najstarszy - 58 lat, najmłodszy - 25 lat).

W pierwszym dniu zawodów uczestnicy pisali test wielokrotnego wyboru ze znajomości przepisów ruchu drogowego przygotowany przez WORD Warszawa. Odbył się też pokaz BLS-AED (resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego) przeprowadzony wg wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Chętni mieli możliwość przećwiczenia czynności składających się na właściwy przebieg interwencji świadka zdarzenia, które należy wykonać u poszkodowanego nieprzytomnego zarówno oddychającego jak i bez wyczuwalnego oddechu. Ten dzień zakończyła kolacja integracyjna podczas której instruktorzy z różnych regionów Polski rozmawiali na tematy nurtujące środowisko i dzielili się swoimi doświadczeniami. Drugiego dnia konkursu przeprowadzone zostały konkurencje praktyczne: jazda na trolejach; próba stewarda; próba Sir Lancelota -ta ze względu na silny wiatr została przerwana i zastąpiona konkurencją – szybki slalom. Sędziami konkurencji byli przedstawiciele Wydziału ds. BRD z WORD Warszawa. Pojazdy użyczył WORD w Warszawie Dariusz Marek Szczygielski. Pozostałe dwie konkurencje to: pierwsza pomoc w wypadku z motocyklistą oraz resuscytacja krążeniowo-oddechowa z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Obsługę i sędziowanie w tych konkurencjach prowadzili ratownicy medyczni i strażacy z Fundacji Prometeusz. Jacek Szyzdek, prezes Fundacji poprowadził pokaz prawidłowo przeprowadzonych interwencji w sytuacjach zaaranżowanych w obu stacjach oraz omówił błędy najczęściej popełniane przez zawodników.

Największa liczba punktów zdobytych przez zawodników w 5 konkurencjach (łącznie z testem) to 216 i najmniejsza 133 punkty. Średnia liczba punków wyniosła 167 punktów. Zawodnicy i goście w czasie trwania konkursu mogliprzekonać się jakie siły fizyczne działają na człowieka podczas dachowania samochodu i zderzenia na symulatorach tych zdarzeń udostępnionych przez Instytut Transportu Samochodowego. Urząd Marszałka Województwa Mazowieckiego zademonstrował symulator jazdy jednośladem. Rywalizacja przebiegała w atmosferze wzajemnej życzliwości. atmosferze a rywalizację uczestników cechowała wzajemnej życzliwości. Osoby, które w sposób bezbłędny wykonywały zadania praktyczne na poszczególnych stacjach, otrzymywały brawa od członków swojej grupy (zawodnicy podzieleni byli na cztery grupy startowe).

Jan Szumiał, komandor Konkursu INSTRUKTOR ROKU 2016

(547-107-118 fot. J. Michasiewicz)

8058147f9eda166d50e4dd217c89a845ed2cd1f7

Wśród ufundowanych pucharów i nagród także nasza redakcyjna – dla instruktora-seniora Konkursu – IRENEUSZA TAUSZA. J. Michasiewicz, redaktor naczelna PRAWA DROGOWEGO@NEWS - wręczyła puchar, nagrodę Witold Wiśniewski, prezes Wydawnictwa Grupa IMAGE, wydawca Tygodnika (fot.).

(547-98 fot. J. Szadkowski)