Przegląd prasy

Attention angles morts (Uwaga martwe pole)!

30 grudnia 2020

Attention angles morts (Uwaga martwe pole)!
(grafika: Sécurité Routière gouv.fr (fragment))

We Francji wydano dekret, na mocy którego od 1 stycznia 2021 r. pojazdy (przeznaczone do przewozu towarów i osób) o dmc powyżej 3,5 tony, będą musiały posiadać specjalne oznaczenie tzw. martwego pola. Naklejka ma być umieszczona po bokach oraz z tyłu pojazdu. Tak rząd postanowił uświadamiać pieszych oraz rowerzystów i innych o zagrożeniu ich zdrowia i życia.

Od lat eksperci pracujący nad poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym szukają skutecznych rozwiązań związanych z zjawiska tzw. martwego pola. Wielu uczestników ruchu drogowego nie uświadamia sobie faktu, iż kierowca samochodu ciężarowego nie jest w stanie dostrzec ich obecności z każdej strony (w szczególności podczas skręcania w prawo). Rząd Francji opracował i opublikował dekret, który ma obowiązywać z dniem 1 stycznia 2021 r. W Dzienniku Urzędowym z 19 listopada 2020 r. opublikowano dekret określający warunki umieszczania i wzór oznakowania, który zobowiązuje kierowców pojazdów ciężarowych (oraz autobusach, których DMC przekroczy 3,5 t i które będą poruszały się w ruchu miejskim) do umieszczania na pojeździe (po bokach i z tyłu) specjalnego oznaczenia, wskazujące na ich tzw. martwe pole. Te naklejki informujące o ograniczonej widoczności będą obowiązkowym wyposażeniem ciężarówki. Widzimy na nich oznaczony zakres tzw. martwego pola oraz duży napis ostrzegawczy (oczywiście w języku francuskim). Z tego obowiązku wyłączono pojazdy rolnicze i leśne, a także pojazdy służb zimowych i interwencyjne służb zarządzających autostradami lub drogami dwujezdniowymi.

Przewidziany mandat za nieumieszczenie takiego ostrzeżenia określono nawet 750 euro. Przewidziano 12. miesięczny okres przejściowy, podczas którego kary nie będą stosowane.

Francuzi zaplanowali i przeprowadzili szeroką kampanie informacyjną adresowaną przede wszystkim do pieszych i rowerzystów, motocyklistów czy użytkowników skuterów. (jm)

wzór oznakowania: UWAGA MARTWE POLE