Przegląd prasy

Będzie nowy wiceminister ds. transportu

22 maja 2024

Będzie nowy wiceminister ds. transportu
Paweł Gancarz (drugi od lewej) (lat 39), polityk, rolnik oraz działacz samorządowy, od 20 grudnia 2023 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Ministerstwo Infrastruktury facebook)

W Ministerstwie Infrastruktury w najbliższym czasie powinno dojść do powołania nowego wiceministra. Powodem zmian jest wczorajszy wybór Pawła Gancarza - dotychczasowego (powołanego 20 grudnia 2023 r. - na stanowisko marszałka województwa dolnośląskiego. Przypomnijmy wiceminister odpowiadał za transport drogowy, drogi publiczne i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W styczniu br. Zarządzeniem nr 1 Minister Infrastruktury [kliknij] powierzył swojemu zastępcy - Pawłowi Gancarzowi [kliknij]  obowiązki odejmujące sprawy dotyczące: bezpieczeństwa ruchu drogowego, dróg publicznych, transportu drogowego. Reprezentacji Ministra w Stałym Komitecie Rady Ministrów; nadzoru nad: Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie, Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie, Transportowym Dozorem Technicznym w Warszawie; merytorycznego nadzoru nad realizacją zadań przez: Departament Dróg Publicznych (DDP), Departament Transportu Drogowego (DTD), Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (SKR). Z dniem wczorajszym - 21 maja br. sytuacja zmieniła się, Paweł Gancarz – jako doświadczony samorządowiec (w latach 2014-2023 wójt gminy Stoszowice) - został wybrany (za wyborem opowiedziało się 28 z 35 obecnych na sesji sejmiku radnych, przeciwko -6, jeden głos był nieważny) nowym marszałkiem województwa dolnośląskiego.

Czekamy na powołanie nowego wiceministra. (jm)