Przegląd prasy

„Bez promili na drodze” przy wsparciu egzaminatorów WORD Białystok

14 października 2021

„Bez promili na drodze” przy wsparciu egzaminatorów WORD Białystok
Białystok, 13.10.2021 r. uroczyste podpisanie porozumienie dla wsparcia programu resocjalizacji skazanych „Bez promili na drodze”. (od lewej) inspektor Maciej Daniel Wesołowski, Komendant Miejski Policji w Białymstoku, przedstawiciel Grupy Ratowniczej „Nadzieja”, kpt. Małgorzata Błażewicz, dyrektor Zakładu Karnego w Białymstoku, Przemysław Sarosiek, dyrektor WORD Białystok oraz Dariusz Carewicz, naczelnik Wydziału Prewencji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku [kliknij] (fot. KMP w Białymstoku)

W dniu wczorajszym w Zakładzie Karnym w Białymstoku odbyło się podpisanie porozumienia pomiędzy: Zakładem Karnym w Białymstoku, Komendą Miejską Policji w Białymstoku, Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Białymstoku, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Białymstoku oraz Grupą Ratowniczą "Nadzieja". Cel – współpraca dla wsparcia programu resocjalizacji skazanych odbywających karę w Zakładzie Karnym w Białymstoku.

Projekt pt. "Bez promili na drodze" jest realizowany od 2019 roku. Do udziału w nim są kierowani przede wszystkim skazani za przestępstwa związane z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu (art. 177§1 Kk, 178a Kk i 244 Kk). Główny jego kierunek to działalność resocjalizacyjna. Teraz otrzyma on ważne wsparcie. Egzaminatorzy z WORD Białystok i inni przedstawiciele sygnatariuszy porozumienia będą uświadamiali skazanym kwestie zagrożeń w ruchu drogowym jakim są kierowcy siadający za kierownicę po spożyciu alkoholu, wskazywali na konsekwencje takich zachowań. Poza uświadamianiem sytuacji mogących doprowadzić do wypadku drogowego, skazani będą mieli możliwość poznania zasad pierwszej pomocy. - W Zakładzie Karnym w Białymstoku przebywa ponad 250 osadzonych - 31 proc. z nich to skazani za przestępstwa na drodze: jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków czy spowodowanie wypadku - informowała dyrektor białostockiego zakładu Małgorzata Błażewicz. - Jest to program skierowany do skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w związku z popełnieniem przestępstwa komunikacyjnego. Bardzo często te przestępstwa popełniają osadzeni, będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Działania, które chcemy jeszcze bardziej ukierunkować, związane są z instytucjami, które będą nam w realizacji tego programu pomagać - dodała. Skazani będą uczestniczyli w serii zajęć podzielonych na bloki tematyczne. Policjanci będą mówili m.in. o ryzykownych i nieodpowiedzialnych zachowaniach na drodze, a także konsekwencjach prawnych. Ratownicy przeprowadzą szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, pracownicy WORD-u przybliżą uczestnikom zasady bezpieczeństwa na drodze, a inspektorzy opowiedzą o wpływie na bezpieczeństwo np. zmęczenia kierowcy. Jak szacują więziennicy w ciągu roku w zajęciach będzie mogło wziąć udział kilkudziesięciu skazanych.

- O tych przepisach trzeba przypomnieć. Jest takie powiedzenie: na naukę nigdy nie jest za późno. I wydaje mi się, że tu jest późno, ale nie za późno - podkreślał Przemysław Sarosiek, dyrektor WORD Białystok.

Inspektor Maciej Daniel Wesołowski, Komendant Miejski Policji w Białymstoku przedstawiając statystyki dotyczące wypadków drogowych w regionie informował, że w 2020 r. miało miejsce 27 wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców, co stanowi blisko 10 proc. wszystkich wypadków na drodze. - W tych wypadkach rany odniosło 25 osób, natomiast zginęło pięć  - dodał. (jm)