Legislacja

Apel o całkowicie nową ustawę - Prawo o ruchu drogowym

14 października 2021

Apel o całkowicie nową ustawę - Prawo o ruchu drogowym
Aleksander Mrówczyński, poseł na Sejm RP. 39. posiedzenie Sejmu - 13.10.2021 r. (fot. Łukasz Błasikiewicz/Kancelaria Sejmu)

W punkcie 6. porządku dziennego wczorajszego, pierwszego dnia obrad 39. posiedzenia Sejmu RP poseł Aleksander Mrówczyński przestawił Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1634) z wnioskiem o uchwalenie projektu. W trakcie dyskusji zgłoszona została sugestia zmianę całej ustawy. Projekt wraca do Komisji Infrastruktury.

Projekt ustawy dotyczy obowiązku wyposażenia samochodów ciężarowych, autobusów i ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony w homologowany ogranicznik prędkości. Ograniczający odpowiednio do prędkości 100 i 90 km/godz. W trakcie dyskusji zgłoszono stanowiska i uwagi. - Choć jest to ustawa techniczna, to pozostaje pytanie dlaczego tak późno te zmiany następują - pytała posłanka Karolina Pawliczak. Mówiąc o częstej nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym wyraziła następującą opinię oraz pytała: - Jest to jedna z najczęściej nowelizowanych ustaw. Polskie przepisy należą do wyjątkowo trudnych, nieraz zaskakujących, często są ze sobą sprzeczne i wymagają zawiłych interpretacji. A czy jest coś, w czym polskie drogi mają niekwestionowaną przewagę nad dobrym zachodnioeuropejskim standardem? Otóż tak. Mamy najwięcej na kilometr znaków drogowych! To też wymaga - w mojej ocenie - zmiany. Proszę o to, aby zastanowić się nad wdrożeniem, a tak naprawdę napisaniem nowej, zupełnie nowej ustawy - Prawo o ruchu drogowym!

Procedowany projekt z druku 1608 [kliknij] otrzymał poparcie klubów poselskich. Złożono jedną poprawkę. W imieniu rządu wyjaśniał i odpowiadał na pytania Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Wobec zgłoszonych poprawek, projekt ponownie został skierowany do Komisji Infrastruktury w celu przedstawienia sprawozdania. (jm)