Przegląd prasy

Bezpieczeństwo lub raczej niebezpieczeństwo na parkingach w UE

20 lipca 2021

Bezpieczeństwo lub raczej niebezpieczeństwo na parkingach w UE
(fot. Pixels)

Bezpieczeństwo kierowców na parkingach w UE jest zagrożone - debata w Parlamencie Europejskim

15 lipca br. przedmiotem debaty Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Petycji była petycja dot. bezpieczeństwa na parkingach w UE złożona przez rumuńskie Stowarzyszenie VOLUNTEERS IN EUROPE.

Obecny na spotkaniu urzędnik Komisji Europejskiej potępił wszelkiego rodzaju ataki jakie mają miejsce wobec kierowców i mówił, że UE chce wspierać rozbudowę miejsc parkingowych. Jest to możliwe m.in. dzięki instrumentowi Łącząc Europę - przykładowo wzdłuż Transeuropejskiej Sieci Transportowej zrealizowano ostatnio 11 projektów na budowę 41 nowych parkingów. Ponadto, Komisja pragnie również aktami delegowanymi do przyjętego Pakietu Mobilności I ustalić zasady gwarantujące bezpieczeństwo na parkingach dla ciężarówek.

Jednak jak słusznie zwrócili uwagę obecni na sali europosłowie oraz przedstawiciel Europol-u, takie działania to może pierwszy krok w słusznym kierunku, ale niestety są one niewystarczające. Dopytywany urzędnik Komisji przyznał, że akt delegowany będzie zawierał wytyczne dot. bezpieczeństwa, szczegóły dot. zabezpieczenia parkingu, system certyfikacji oraz wymóg przeprowadzania audytu przez niezależne podmioty, jednakże państwa członkowskie nie będą zobligowane do przestrzegania tych zasad.

Głos zabrał także europoseł Kosma Złotowski, który słusznie zauważył, że te problemy były znane tak naprawdę od lat. Komisja Europejska obiecała, że Pakiet Mobilności I poprawi sytuację kierowców, a tak naprawdę jest ona coraz gorsza. Dlatego jak mówił dalej, należy poprosić Francję o przesłanie PE raportu z tego jak są zabezpieczane parkingi dla kierowców, a także wizyta grupy europosłów na parkingach w północnej Francji byłaby dobrym pomysłem.

Jak zwracają uwagę autorzy petycji, każdego dnia w UE transport drogowy przewozi towary o wartości miliardów euro. Mimo że sektor przewozów drogowych ma kluczowe znaczenie i mimo że UE jest uważana za przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości zgodnie z zasadami Traktatu o Funkcjonowaniu UE, warunki oferowane kierowcom podczas podróży na europejskich parkingach nie są wcale bezpieczne i nie respektują ich godności i bezpieczeństwa. Świadczy o tym skala przestępczości na europejskich parkingach, gdzie kradzieże samego oleju napędowego i paliwa sięgają 8,2 miliona euro rocznie, ale najpoważniejszą sprawą jest to, że co roku dziesiątki kierowców traci życie na tych parkingach, ginąc z rąk gangów złodziei lub gangów nielegalnych imigrantów, którzy próbują dotrzeć do celu, wdzierając się do ciężarówki.

Obecnie najgorętszym krajem pod względem przestępczości na parkingach dla ciężarówek pozostaje Francja, gdzie odnotowuje się najwięcej kradzieży oleju napędowego, ładunków, dokumentów i przedmiotów wartościowych z kabiny oraz gwałtownych ataków migrantów na ciężarówki jadące do Anglii. 17.05.2021 jeden z rumuńskich kierowców został śmiertelnie ugodzony nożem. Nie jest to jednak pierwszy kierowca zabity na parkingach w Europie.

Autorzy petycji wzywają Parlament Europejski do podjęcia pilnych działań w celu zmiany prawodawstwa w tej dziedzinie, aby zagwarantować bezpieczeństwo kierowców i mienia. Rozporządzenie (UE) nr 885/2013 w sprawie bezpiecznych i chronionych miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych jest nieskuteczne i nieegzekwowalne. Ponadto, autorzy petycji apelują do Parlamentu o pilną interwencję w postaci przyjęcia pakietu środków prawnych gwarantujących bezpieczeństwo życia kierowców i potępienia bierności, z jaką władze francuskie działają w przypadkach przestępstw na parkingach dla ciężarówek. Wzywają także do: oświetlenia wszystkich parkingów dla ciężarówek, nadzoru wideo na parkingach dla ciężarówek i zakazu wjazdu innych pojazdów na te tereny oraz stworzenia aplikacji do zgłaszania kradzieży na parkingach, która przekazywałaby w czasie rzeczywistym informacje bezpośrednio na policję. (TLP)