Przegląd prasy

Co odpowie minister finansów?

15 grudnia 2017

Co odpowie minister finansów?
- Wreszcie będzie normalnie. Obecnie, gdy pożyczę auto szwagrowi i ten spowoduje szkodę, to ja tracę zniżki, a nie szwagier. Ponadto mając dwa auta i motocykl nie jestem w stanie jeździć wszystkimi na raz - mówi Tomasz Kulik, instruktor nauki i techniki jazdy. (fot. J. Michasiewicz)

Samochodów kupujemy coraz więcej: dane gromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców obejmują pojazdy posiadające status zarejestrowanych - ogółem tj. 28 678 674, w tym posiadaczy pojazdów mechanicznych posiadających aktualną polisę OC - 18 606 312 - dane na dzień 18 czerwca 2017 r. - przywołują posłowie Jerzy Gosiewski i Adam Ołdakowski. Z tym uzasadnieniem skierowali do ministra finansów interpelację (nr 17900) w sprawie zmiany ubezpieczenia OC dla kierowców posiadających więcej niż jeden pojazd. Na dzień dzisiejszy stan jest taki, że kierowca obowiązany jest posiadać umowę ubezpieczenia do każdego posiadanego pojazdu, czyli nie ma zastosowania zasada przypisania ubezpieczenia do kierowcy bez względu na liczbę posiadanych samochodów. I dalej czytamy w interpelacji: - Kierowcy z upływem lat i ilością podpisanych umów ubezpieczenia OC otrzymują zniżki za bezwypadkową jazdę, wynikiem czego jest niższa opłata za polisę OC. Natomiast w przypadku spowodowania kolizji lub wypadku, zniżki zostają anulowane lub pomniejszone. Z powyższego wynika, że kierowca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie na każdy z posiadanych pojazdów, co stanowi znaczne obciążenie finansowe dla jego posiadacza, a dodatkowo utrata zniżek wiąże się ze wzrostem cen polisy na wszystkie samochody, a nie tylko na samochód, który uczestniczył w wypadku lub kolizji drogowej. Zasada ta obowiązuje również kierowców, którzy posiadają auta prywatne oraz samochody firmowe niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Kolizja prywatnym samochodem automatycznie podnosi składkę ubezpieczenia OC na samochód firmowy. I konkluzja – apel do ministra finansów: czy nie należałoby wprowadzić zmiany w zakresie uwzględnienia posiadanych przez kierowcę zniżek, a ich utrata powinna być zastosowana tylko do ubezpieczenia pojazdu, którym kierowca spowodował kolizję lub wypadek drogowy, a nie do wszystkich posiadanych przez niego pojazdów?

Media spekulują: posłowie chcieliby, aby w Polsce obowiązywały zasady podobne do tych w Wielkiej Brytanii, zmiany ułatwiłyby ubezpieczanie większej liczby samochodów, czy jednak byłyby tańsze? Tomasz Kulik, instruktor nauki jazdy komentuje: - Wreszcie będzie normalnie. Obecnie, gdy pożyczę auto szwagrowi i ten spowoduje szkodę, to ja tracę zniżki, a nie szwagier. Ponadto mając dwa auta i motocykl nie jestem w stanie jeździć wszystkimi na raz. Może też, jeśli zmiana zostanie uchwalona, to prawo jazdy bez polisy OC będzie nieważne? Co odpowie minister w sprawie ewentualnej zmiany systemu ubezpieczeń komunikacyjnych? (jm)