Legislacja

Konstytucyjność kosztów wymiany prawa jazdy

15 grudnia 2017

Konstytucyjność kosztów wymiany prawa jazdy
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY – Zasady pobierania opłat za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy (K 36/15) (kliknij)

Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z dnia 14 grudnia br. jednogłośnie orzekł, iż kierowca nie powinien być obciążany kosztami wymiany prawa jazdy z powodów niezależnych od niego, a decyzji władz samorządowych. I w takich sytuacjach obywatel powinien być zwolniony z opłaty zarówno podstawowej jak i opłaty ewidencyjnej za wydanie nowego dokumentu. Pięcioosobowy skład orzekający pracował pod kierownictwem prezes TK sędzi Julii Przyłębskiej. W tej sprawie wniosek o uznanie niekonstytucyjności pobierania od kierowcy opłaty za wymianę prawa jazdy wobec zmiany nazwy ulicy - złożył Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. TK orzekł, że art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami z 5 stycznia 2011 r. w zakresie, w jakim przewiduje pobranie opłaty ewidencyjnej i opłaty za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy z powodu zmiany zawartych w nim danych, wynikającej ze zmiany stanu faktycznego spowodowanej działaniem organów władzy samorządowej, jest właśnie niezgodny z art. 2 Konstytucji RP. Wyrok nie oznacza zwolnienia z obowiązku aktualizowania danych w tym dokumencie prawa jazdy, czyli z powiadomienia starosty o zmianie danych oraz wystąpienia o nowy dokument – podkreślono w uzasadnieniu. Ponadto Trybunał wskazał na konieczność przeglądu prawa pod kątem innych, podobnych regulacji . W szczególności dotyczy to przepisów ws. dowodów rejestracyjnych. (jm)