Ministerstwo Finansów
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w związku z ruchem pojazdów
Legislacja

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w związku z ruchem pojazdów

18 lipca 2024

Rada Ministrów w miniony wtorek (16.07.2024 r.) rozpatrywała przygotowany przez ministra finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

W sprawie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

W sprawie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

17 kwietnia 2024

Poseł Zdzisław Gawlik zaadresował do ministra finansów Interpelację nr 2123 w sprawie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgłaszający pyta szefa resortu: - W wyniku nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, art. 73aa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., właściciele firm handlujących samochodami zgłaszają liczne problemy dotyczące konieczności rejestracji każdego pojazdu sprowadzanego z zagranicy w celach handlowych.

Podatek od garaży
Legislacja

Podatek od garaży

19 marca 2024

Ministerstwo Finansów złożyło Rzecznikowi Praw Obywatelskich wyjaśnienie dotyczące prac legislacyjnych mających na celu regulacje m.in. w sprawie opodatkowania garaży. W resorcie prowadzone są prace, w celu zdefiniowania na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości pojęcia „budowla”.

Kierowców wystraszyła nieuchronność kary?
Przegląd prasy

Kierowców wystraszyła nieuchronność kary?

28 grudnia 2023

Przygotowując przegląd prasy zatrzymaliśmy się na interesującym tekście ilustrującym odnotowaną w 2023 r. znaczącą poprawę ściągalności mandatów. Jak informuje dziennik „Rzeczpospolita” nawet 400 mln zł więcej wpłynie do państwowej kasy z mandatów karnych niż w roku ubiegłym - wzrosła ich ściągalność, bo kierowców wystraszyła nieuchronność kary.

Podatek od środków transportowych w 2024 r.
Legislacja

Podatek od środków transportowych w 2024 r.

24 października 2023

W Monitorze Polskim opublikowane zostało Obwieszczenie Ministra Finansów z 12 października 2023 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. (2023.1132_mp). Maksymalne stawki podatków w 2024 r. w porównaniu do 2023 r. wzrosną o ok. 15%.

Resort zmienia stawki za odholowanie i przechowywanie pojazdu
Legislacja

Resort zmienia stawki za odholowanie i przechowywanie pojazdu

10 sierpnia 2023

W 2024 roku będą obowiązywały nowe – maksymalne stawki za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. Minister finansów zmienił wszystkie stawki. Dla przykładu od 1 stycznia 2024 za odholowanie pojazdu osobowego będzie obowiązywała maksymalna kwota w wysokości 697 pln i 60 za każdą dobę przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdu. Dla porównania w roku bieżącym jest to 606 pln i odpowiednio 52 pln.

Nowelizacja dla ochrony poszkodowanych w wypadkach drogowych
Legislacja

Nowelizacja dla ochrony poszkodowanych w wypadkach drogowych

28 grudnia 2022

Trwają uzgodnienia Projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Propozycje mają zapewnić ochronę poszkodowanych w razie niewypłacalności zakładu ubezpieczeń.

Nowe stawki za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie
Legislacja

Nowe stawki za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie

4 sierpnia 2022

W Monitorze Polskim opublikowane zostało Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2023 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. 

Pytania i odpowiedzi w sprawie tzw. kilometrówki
Legislacja

Pytania i odpowiedzi w sprawie tzw. kilometrówki

30 maja 2022

Ministerstwo Finansów odpowiedziało na interpelację Mirosława Suchonia w sprawie tzw. „kilometrówki”. Poseł pytał o zmiany wysokości stawek obowiązujących od 2007 r. Resort informuje, iż stanowisko rządu reprezentuje Ministerstwo Infrastruktury i jednocześnie przywołuje swoje wnioski np. MF po raz kolejny zgłosiło postulat, aby przy określeniu stawek „kilometrówki” pojemność została zastąpiona mocą.

Po raz kolejny w sprawie stawek tzw. kilometrówki
Legislacja

Po raz kolejny w sprawie stawek tzw. kilometrówki

27 kwietnia 2022

Upłynęło tylko kilka dni, a w Sejmie już pojawia się kolejna interpelacja w sprawie stawek tzw. kilometrówki. Tym razem poseł Mirosław Suchoń pyta ministra finansów: - Czy ministerstwo zna problem braku regulacji opłat za tzw. kilometrówki i obowiązujących niezmiennie od 2007 r. stawek zwrotu kosztów za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych?

Jak nabyłeś auto? Jaka jest jego wartość?
Legislacja

Jak nabyłeś auto? Jaka jest jego wartość?

18 lutego 2022

Do 1 marca br. trwają uzgodnienia międzyresortowe projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych. Do urzędu skarbowego ma trafić dodatkowa informacja, którą obywatel będzie obowiązany złożyć w wydziale komunikacji po tym jak stajemy się właścicielem pojazdu.

Poseł w sprawie jakości wypłacanych odszkodowań
Legislacja

Poseł w sprawie jakości wypłacanych odszkodowań

23 grudnia 2021

Do ministra finansów zaadresowana została interpelacja poselska w sprawie konieczności wprowadzenia zmian ustawowych bądź organizacyjnych mających na celu podwyższenie bezpieczeństwa obywateli będących uczestnikami ruchu drogowego. Marek Rząsa podnosi kwestie jakości wypłacanych odszkodowań.

Bez szlabanów, opłaty pozostają
Przegląd prasy

Bez szlabanów, opłaty pozostają

1 grudnia 2021

Od dzisiaj - 1 grudnia pojazdy odcinkami A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica - pojadą bez czekania przy szlabanie. Zmianie ulega Manualny System Poboru Opłat na system elektroniczny dla kierowców wszystkich kategorii pojazdów, dlatego pojawia się nowa organizacja ruchu w miejscach poboru opłat. Oczywiście zapłata będzie. Kierowcy opłacą przejazd z wykorzystaniem rządowej aplikacji lub partnerskich sieci dystrybucji.

100 mln zł rocznej straty z tytułu przedawnionych mandatów
Statystyka

100 mln zł rocznej straty z tytułu przedawnionych mandatów

19 lipca 2021

Poseł Marek Biernacki zaadresował do ministrów finansów oraz spraw wewnętrznych i administracji interpelację w sprawie nieprawidłowego działania systemu dochodzenia należności z tytułu mandatów karnych. Jak się dowiadujemy prace nad scentralizowaniem obsługi mandatów zostały pojęte i trwają. Szczegóły w informacji przedstawiciela MF.

Strona internetowa viaTOLL
Przegląd prasy

Strona internetowa viaTOLL

10 maja 2021

Ministerstwo Finansów uruchomiło stronę etoll.gov.pl, która dostarcza kompleksową informację o nowym systemie poboru opłat e-TOLL. Została udostępniona w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej). Docelowo strona będzie dostępna w dziewięciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, czeskiej, słowackiej, ukraińskiej, białoruskiej, litewskiej i rosyjskiej.

Resort infrastruktury w sprawie zdefiniowania szkody całkowitej
Legislacja

Resort infrastruktury w sprawie zdefiniowania szkody całkowitej

1 kwietnia 2021

Czy resort infrastruktury rozważy potrzebę zdefiniowania w ustawie - Prawo o ruchu drogowym technicznej szkody całkowitej pojazdu? To pytanie grupy posłów. Dziś stanowisko adresata - Ministerstwa Infrastruktury, który dostrzega taką potrzebę, widzi konieczność ograniczenia szarej strefy w obrocie pojazdami powypadkowymi, jednak…

Nowa metoda poboru opłaty na państwowych autostradach - w ustawie
Legislacja

Nowa metoda poboru opłaty na państwowych autostradach - w ustawie

31 marca 2021

Przygotowany w Ministerstwie Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw wprowadza nową metodę poboru opłaty na państwowych autostradach. Nowe regulacje zwiększą płynność ruchu i komfort kierowców. Przejazd odcinkami Konin – Stryków (autostrada A2) i Wrocław – Sośnica (autostrada A4) bez zatrzymywania się przed szlabanem, będzie możliwy od 1 grudnia 2021 r.

Projekt nowelizacji ustawy o autostradach. Przejazdy w trybie tzw. free flow
Legislacja

Projekt nowelizacji ustawy o autostradach. Przejazdy w trybie tzw. free flow

9 listopada 2020

- Wprowadzimy pobór opłaty za przejazd autostradą w trybie "free flow", czyli bez konieczności zatrzymywania pojazdów w punktach poboru opłat - poinformowała Magdalena Rzeczkowska, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej. Na stronach RCL opublikowano projekt ustawowych regulacji w tym zakresie.

Likwidacja szlabanów – komunikat
Przegląd prasy

Likwidacja szlabanów – komunikat

28 września 2020

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa pracują nad likwidacją szlabanów na państwowych autostradach.

Czy szlabany na autostradach zostaną zlikwidowane?
Legislacja

Czy szlabany na autostradach zostaną zlikwidowane?

2 września 2020

Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem nowego sposobu poboru opłat za przejazd autostradami. Bardzo prawdopodobne, iż zlikwidowane zostaną szlabany. Tymczasem unieważniono przetarg na videotolling. Poniżej komunikat resortu.