Przegląd prasy

Cofanie liczników jednak nieszczelne

17 stycznia 2020

Cofanie liczników jednak nieszczelne
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązuje w Polsce przepis zobowiązujący informowania o dokonanej wymianie licznika. Za brak takiej informacji przewidziano karę więzienia od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Sankcja dotyczy zarówno zlecającego jak i wykonawcy „czynności”. Na drogach funkcjonariusze dokonujący kontroli rejestrują stan licznika i ten jest zapisywany w centralnej ewidencji, tu wielkości porównywane. Jednak prawo to obowiązuje tylko w granicach kraju.

Eksperci oceniają, iż problem praktyk cofania liczników - w związku z powyższym - nie został rozwiązany. Spekulują, że niestety przeniesie się on poza granice naszego kraju. A co za tym idzie używane pojazdy nadal będą sprowadzane z zagranicy z cofniętymi przebiegami lub wymienionymi licznikami. Czynności „korekty liczników” są nieskomplikowane, natomiast zarobek z nimi związany duży. Większość państw europejskich posiada własne systemy walki z tym procederem, jednak i ta działają do granic państw.

Problem używanych pojazdów z fałszywym przebiegiem nie został więc całkowicie rozwiązany. Ci sami eksperci apelują o podjęcie współpracy na poziomie europejskim. Wskazują, iż historia liczników powinna być rejestrowana we wszystkich krajach i wymieniana pomiędzy nimi. Wówczas sprzedaż międzynarodowa wykluczałaby te „odmłodzone” pojazdy z rynku, a co najważniejsze z dróg. (jm)

Słowa kluczowe licznik Unia Europejska