Przegląd prasy

eBezpieczeństwo na drodze i w sieci

23 listopada 2020

eBezpieczeństwo na drodze i w sieci
Kom. Emilia Kosma, Wydział Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu (fot. KWP zs. w Radomiu)

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału Prewencji KWP z siedzibą w Radomiu we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową nr 34 w Radomiu przygotowali wirtualne spotkania z uczniami klas piątych pod hasłem „eBezpieczeństwo dla dzieci na drodze i w sieci”.

Wszyscy znaleźliśmy się w wyjątkowej i dla wielu trudnej sytuacji. Mowa tu oczywiście o zagrożeniu epidemicznym i panującej pandemii. Nie możemy jednak zapominać o tym, że wirus nie jest jedynym zagrożeniem, jego pojawienie się nie zniwelowało niebezpieczeństw na które byliśmy narażeni do tej pory. Wyjątkowa sytuacja wymaga wyjątkowych rozwiązań, również w kwestii zapewnienia ciągłości poczucia bezpieczeństwa w każdej sferze. Nie możemy zapominać o tym, że na drogach nadal odbywa się ruch, że nadal dochodzi do wypadków w których codziennie ludzie tracą życie. W zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach prowadzonych było szereg kampanii, eventów i zajęć edukacyjnych, podczas których mogliśmy docierać do dużego grona uczestników ruchu drogowego, w tym także do tych najmłodszych. Niestety obecna sytuacja wymogła na nas zmianę tej formuły, jednak nie spowodowała, że zapomnieliśmy o tym jak ważna jest edukacja na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Naszą działalność przenieśliśmy do Internetu, który stał się obecnie głównym kanałem komunikacyjnym.

Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału Prewencji KWP z siedzibą w Radomiu we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową nr 34 w Radomiu przygotowali wirtualne spotkania z uczniami klas piątych pod hasłem „eBezpieczeństwo dla dzieci na drodze i w sieci”. Celem przedsięwzięcia jest przekazywanie uczniom wiedzy o prawidłowym, bezpiecznym poruszaniu się po drogach, przygotowania ich do egzaminu na kartę rowerową tzw. pierwsze „prawo jazdy” oraz bezpiecznego surfowania po stronach internetowych. Cykliczne spotkania online będą organizowane w każdy czwartek o godz. 9:10. Podczas naszych „spotkań” organizowanych na platformie Microsoft Teams będziemy przekazywać wiedzę niezbędną do prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po drogach, jak i w Internecie. Uzyskana w ten sposób wiedzą będzie przydatna do egzaminu na kartę rowerową, czyli „Pierwsze Prawo Jazdy”. Zajęcia prowadzone będą w postaci interaktywnych wykładów i warsztatów.

Inicjatywy edukacyjne, które wdrażamy są skierowane do uczestników ruchu drogowego, a szczególnie do dzieci, które samodzielnie poruszają się po drogach. Staramy się docierać z profilaktyką ruchu drogowego do większości dzieci, jednak zdajemy sobie sprawę, że w tej chwili nasze możliwości są znacznie ograniczone. Największą rolę i wpływ na kształtowanie właściwych postaw u dzieci mają rodzice, zatem wskazanym jest, aby w ramach swoich obowiązków na bieżąco przekazywali swoim dzieciom także pozytywne wzorce postaw konieczne do bezpiecznego funkcjonowania ich pociech w ruchu drogowym.

Za pośrednictwem aplikacji internetowych staramy się docierać do szerokiego grona uczniów i przygotowywać ich do właściwego, a w konsekwencji świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym. Zachęcamy zatem do współpracy również inne szkoły i liczymy na współpracę ze strony pedagogów i uczniów.

Ryzyko uczestnictwa w wypadku drogowym rośnie wraz z wiekiem, dlatego niezwykle ważnym zagadnieniem, jest również bezpieczeństwo na drodze osób starszych – Seniorów. Warto przypominać im przepisy ruchu drogowego, które często ulegają zmianom i informować ich jak postępować, aby nie zostać ofiarą lub sprawcą zdarzenia drogowego. Należy też pokazywać jak mogą radzić sobie na drodze z ograniczeniami wynikającymi z procesu starzenia organizmu.

W wielu miejscowościach pomimo pandemii osoby starsze całkiem dobrze funkcjonują komunikując się ze sobą za pośrednictwem sieci internetowej jako członkowie Uniwersytetów III Wieku, różnego rodzaju stowarzyszeń czy kół gospodyń wiejskich.

Dlatego na przyszły tydzień we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Gminy Kowala przygotowujemy pierwsze spotkanie z seniorami z tejże gminy. Połączymy się z nimi za pośrednictwem nowoczesnej platformy e-learningowej ZOOM do prowadzenia spotkań i współpracy online, jak również do prowadzenia webinarów. Komunikaty o terminach planowanych spotkań z dziećmi i z osobami starszymi, z zamieszczonymi linkami do spotkań będą dostępne na profilu: https://www.facebook.com/bezpieczny.niechroniony

W celu dotarcia do najszerszego grona odbiorców zapraszamy do współpracy w organizacji przedsięwzięcia wszelkie instytucje i organizacje zrzeszające osoby starsze.

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

Kom. Emilia Kosma, Wydział Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu