Przegląd prasy

Czy agresywny kierowca straci prawo jazdy?

24 listopada 2020

Czy agresywny kierowca straci prawo jazdy?
YouTube. STOP CHAM: - Kierowca Toyoty zniecierpliwiony wyprzedzaniem przez kierowce TIRa postanowił wyhamował ciężarówki. Kierowcy ciągników nie pozostali bierni i wzięli sprawy w swoje ręce. Autostrada A4 - 6.05.2020 [kliknij]

Do sejmowej Komisji do Spraw Petycji skierowana została petycja w sprawie uzupełnienia ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Jak to uzasadnia autor petycji na polskich drogach jest bardzo wiele agresji, czemu sprzyja poczucie anonimowości. – Zjawisko to jest niestety niezauważone przez prawodawcę. Czy agresywnym kierowcom będzie zatrzymywane prawo jazdy?

Autor petycji, którą Marszałek Sejmu RP skierowała do Komisji do Spraw Petycji, proponuje dodanie do art. 135 ust. 1 pkt 2

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lit. c) i d) w brzmieniu: - Art. 135. 1. Policjant: pkt. 2) zatrzyma wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na: (…) c) umyślnym zajechaniu drogi innemu pojazdowi w celu zmuszenia kierującego nim do zatrzymania lub gwałtownego zmniejszenia prędkości pojazdu, d) zatrzymaniu i opuszczeniu pojazdu, przez kierującego nim lub jego pasażerów, z zamiarem znieważenia lub naruszenia nietykalności cielesnej kierującego innym pojazdem lub jego pasażerów lub uszkodzenia pojazdu innego uczestnika ruchu drogowego lub w celu złośliwego uniemożliwienia kontynuowania mu jazdy. W uzasadnieniu czytamy: - (…) wiele jest agresji na polskich drogach, czemu sprzyja poczucie anonimowości. Do chwili obecnej zjawisko to jest niestety niezauważone przez prawodawcę. (…) Działanie wnioskowanej nowelizacji ma więc charakter prewencyjny i odciążający wymiar sądownictwa.

Po rozpatrzeniu petycji przez Komisję Marszałek zawiadomi podmiot wnoszący o sposobie jej załatwienia. Wrócimy do propozycji, będziemy informowali o losach propozycji. Czy poszerzone zostaną uprawnienia do zatrzymywania prawa jazdy agresywnym kierowcom? (jm)