Przegląd prasy

European Commission. EU Road Safety Conference 2024

18 kwietnia 2024

European Commission. EU Road Safety Conference 2024
Dublin, 16.04.2024 European Commission. EU Road Safety Conference 2024. Sesja otwierająca [kliknij] (fot. mat. prasowe)

16 kwietnia 2024 r. w Dublinie odbyła się Konferencja UE ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2024. Celem wiodącym była wymiana doświadczeń na temat postępów we wdrażaniu podejścia opartego na bezpiecznym systemie i osiągnięciu celu, jakim jest zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych do 2030 r. W wydarzeniu uczestniczył sekretarz Krajowej Rady BRD Konrad Romik, informował na temat działań podjętych w ostatnich latach, które doprowadziły do znaczącego spadku liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce.

Przede wszystkim była to możliwość oceny stanu bezpieczeństwa drogowego w UE w miarę zbliżania się do połowy ram polityki UE w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Jak zapowiadano, było to forum analizy i wymiany między decydentami wyższego szczebla w UE a szerszą europejską społecznością zajmującą się bezpieczeństwem drogowym. Odbyły się dyskusje na temat:

- możliwości ograniczenia liczby śmiertelnych wypadków drogowych o 50% do 2030 roku:

- zastosowania tzw. bezpiecznego systemu;

- bezpieczeństwa pojazdów autonomicznych;

- bezpieczeństwa na drogach miejskich i wiejskich;

- ratownictwa i pomocy powypadkowej;

- zachowań kierowców;

- bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg;

- bezpieczeństwa pojazdów komercyjnych.