Legislacja

W sprawie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

17 kwietnia 2024

W sprawie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
(fot. PIXABAY)

Poseł Zdzisław Gawlik zaadresował do ministra finansów Interpelację nr 2123 w sprawie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgłaszający pyta szefa resortu: - W wyniku nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, art. 73aa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., właściciele firm handlujących samochodami zgłaszają liczne problemy dotyczące konieczności rejestracji każdego pojazdu sprowadzanego z zagranicy w celach handlowych.

Podejmowanych kwestii kilka i tu poseł w trosce o dobro przedsiębiorców i firm zajmujących się sprzedażą pojazdów na terenie Polski prosi o udzielenie odpowiedzi na pytania:

- Czy ministerstwo przewiduje kampanie informacyjne lub edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości właścicieli firm dotyczącej nowych przepisów oraz ich potencjalnego wpływu na ich dobrostan? W jaki sposób ministerstwo zamierza monitorować i oceniać wpływ nowych przepisów na sytuację psychologiczną właścicieli firm zajmujących się sprzedażą pojazdów? Czy powstały plany stworzenia platformy konsultacyjnej dla właścicieli firm, na której mogliby uzyskiwać pomoc w związku z nowymi przepisami? Jakie są oczekiwane korzyści dla właścicieli firm wynikające z wprowadzenia nowych przepisów dotyczących ruchu drogowego? Czy istnieją plany na zwiększenie dialogu między ministerstwem a właścicielami firm w celu lepszego zrozumienia ich potrzeb i obaw związanych z nowymi przepisami? Jakie są obowiązki właścicieli firm zajmujących się sprzedażą pojazdów w związku z nowymi przepisami? Czy istnieją ulgi lub udogodnienia dla właścicieli firm sprzedających pojazdy w kontekście nowych przepisów? Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania nowych przepisów dla właścicieli firm zajmujących się sprzedażą pojazdów? Czy Ministerstwo Infrastruktury planuje jakiekolwiek szkolenia lub kampanie informacyjne dotyczące nowych przepisów dla właścicieli firm sprzedających pojazdy? Jakie są terminy i procedury związane z rejestracją pojazdów w kontekście art. 73aa? Czy nowe przepisy wpływają na opłaty związane z rejestracją pojazdów? Czy nowe przepisy mają wpływ na procedury związane z zawiadamianiem o zbyciu pojazdów?

I nie jest to chyba zamknięty wykaz pytań. Czekamy na stanowisko resortu. (jm)