Przegląd prasy

Przemówienie Małopolskiej Rady BRD w Dublinie

18 kwietnia 2024

Przemówienie Małopolskiej Rady BRD w Dublinie
(fot. Komisja Europejska – mat. prasowe)

(fot. Komisja Europejska - mat. prasowe)

16 kwietnia br. w Dublinie odbyła się Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zorganizowana przez Komisję Europejską. Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD, Katarzyna Dobrzańska-Junco została zaproszona do wystąpienia i przedstawienia działalności Rady pod kątem prewencji i zastosowania bezpiecznego systemu oraz propozycji holistycznego podejścia do ofiar wypadków drogowych oraz przedstawienia konkretnych rozwiązań potrzebnych ofiarom wypadków (podobna tematyka została przez Radę przedstawiona miesiąc temu na Światowym Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ w Genewie).

Konferencja UE na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego to okazja do nawiązania kontaktu z władzami państw członkowskich UE i wszystkimi zainteresowanymi stronami na temat postępów we wdrażaniu podejścia opartego na bezpiecznym systemie i osiągnięciu celu, jakim jest zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych do 2030 r. Umożliwia ocenę stanu bezpieczeństwa drogowego w UE w miarę zbliżania się do połowy ram polityki UE w zakresie bezpieczeństwa drogowego.

Zaproszenie Małopolskiej Rady BRD przez Komisję Europejską do wystąpienia to podkreślenie międzynarodowej współpracy z Radą, jej działań ale też znak, że Komisja Europejska coraz bardziej podkreśla wagę obszaru opieki powypadkowej oraz znaczenia działań w Małopolsce.

To także forum analizy i wymiany między decydentami wyższego szczebla w UE a szerszą europejską społecznością zajmującą się bezpieczeństwem drogowym. W konferencji uczestniczyli także z Polski przedstawiciele Instytutu Transportu Samochodowego oraz Krajowej Rady BRD.

Nagranie [kliknij]

Katarzyna Dobrzańska-Junco, Prezes Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego