Przegląd prasy

Hiszpanie też będą mieli wyższe mandaty

14 grudnia 2021

Hiszpanie też będą mieli wyższe mandaty
(fot. PIXABAY)

Zwiększa się między innymi liczba punktów karnych za używanie i trzymanie w ręce telefonu komórkowego podczas jazdy. Wprowadzono nowy rodzaj poważnego wykroczenia, karanego mandatem wysokości 200 euro, za nieprzestrzeganie ograniczeń ruchu mających na celu ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza na obszarach o niskiej emisji.

Wraz z zatwierdzeniem nowelizacji przez Kongres Deputowanych kończy się procedura parlamentarna przeprowadzona w ciągu ostatnich 6 miesięcy, która stanowi kolejny krok w ciągłym procesie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Hiszpanii, poinformowało DGT.

Celem tej nowelizacji była aktualizacja kilku przepisów ustawy dotyczących systemu punktów karnych, który okazał się skutecznym środkiem zmniejszenia liczby wypadków na drogach, ale który wymagał zmian w celu poprawy jego skuteczności. Ponadto na wniosek grup parlamentarnych zmieniono też inne artykuły ustawy. Główne zmiany poniżej.

* Rozproszenia podczas jazdy: Liczba punktów karnych za używanie i trzymanie w ręce telefonu komórkowego podczas jazdy została zwiększona z 3 do 6. Z informacji przekazanych przez DGT, od 2016 r. rozproszenie podczas kierowania pojazdem jest główną przyczyną wypadków śmiertelnych (31%). W roku 2020 r. kara za to wykroczenie wzrosła o 3 punkty w stosunku do roku poprzedniego. Kwota mandatu pozostaje bez zmian i wynosi 200 euro.

* Pasy bezpieczeństwa i elementy ochronne: Liczba punktów karnych za nieużywanie lub niewłaściwe założenie pasa bezpieczeństwa, fotelika dziecięcego, kasku i innych obowiązkowych elementów ochronnych została zwiększona z 3 do 4. Kwota mandatu pozostaje bez zmian i wynosi 200 euro.

* Większe bezpieczeństwo dla rowerzystów: W celu zwiększenia bezpieczeństwa rowerzystów wprowadzony został obowiązek zmiany pasa podczas wyprzedzania rowerzystów lub motorowerów na drogach z więcej niż jednym pasem w każdym kierunku. Z 4 do 6 wzrosła też liczba punktów karnych za wyprzedzanie zagrażające lub utrudniające rowerzystom bez zachowania minimalnej odległości 1,5 m. Kwota mandatu pozostaje bez zmian i wynosi 200 euro. Zabrania się również zatrzymywania lub parkowania na ścieżkach rowerowych.

* Przedmioty na drodze: Z 4 do 6 wzrasta liczba punktów karnych za wyrzucanie na drogę lub w jej pobliżu przedmiotów, które mogą spowodować wypadki lub pożary.

* Nieletni a alkohol i narkotyki: Nieletnich kierowców jakiegokolwiek pojazdu (roweru, motoroweru, urządzenia transportu osobistego, motoroweru do 50 cm3, motocykla do 125 cm3) obowiązuje zerowy poziom alkoholu zarówno we krwi, jak i w wydychanym powietrzu.

* Blokada alkoholowa: Wszystkie pojazdy przeznaczone do transportu drogowego osób, zarejestrowane od 6 lipca 2022 r. muszą być wyposażone w interfejs umożliwiający instalację tych urządzeń. Przepis ten został wprowadzony na wniosek sektora drogowego transportu pasażerskiego.

* Wyprzedzania: Usunięta została dotychczasowa możliwość przekraczania przez samochody i motocykle ograniczeń prędkości na drogach konwencjonalnych o 20 km/h podczas wyprzedzania innych pojazdów.

* Ograniczenia w strefie niskiej emisji: Wprowadzono nowy rodzaj poważnego wykroczenia, karanego mandatem wysokości 200 euro, za nieprzestrzeganie ograniczeń ruchu mających na celu ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza na obszarach o niskiej emisji. Ustawa o zmianach klimatu i transformacji energetycznej zobowiązuje gminy zamieszkane przez więcej niż 50 000 osób do ustanowienia Stref Niskiej Emisji.

Wszystkie te nowości wejdą w życie trzy miesiące po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw.

Źródło: DGT/ e-transport. „Hiszpanie zatwierdzili wyższe kary dla kierowców”