Przegląd prasy

INICJATYWA po prostu pracuje

23 stycznia 2019

INICJATYWA po prostu pracuje
Członkowie Zespołu ds. przeglądu prawa (od lewej) Mariusz Markowski, Andrzej Pasek, Piotr Kiedrowski, Piotr Wojciechowski (fot. SZIE)

Jak poinformował Zespól ds. przeglądu prawa Grupy Inicjatywnej Społecznej Inicjatywy Nieobojętnych na rzecz Powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów 19 stycznia br. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne Zespołu. Ustalono główne kierunki, którymi będą podążać prace zespołu w celu poprawy rozwoju systemu szkolenia i egzaminowania polskich kierowców. - Przede wszystkim zależy nam na stworzeniu spójnego systemu zarówno szkolenia, jak i egzaminowania oraz kontroli. Chcielibyśmy także umożliwić rzeczywisty rozwój ośrodkom szkolenia kierowców oraz stworzyć warunki do uzyskiwania wynagrodzenia adekwatnego do wykonywanej pracy zarówno instruktorom jak i egzaminatorom – napisano w komunikacie. I dalej czytamy: - Jest oczywiście wiele sposobów osiągnięcia w/w celów i nie chcielibyśmy mieć monopolu narzucając nasze rozwiązania, dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania swoich propozycji, które chcieliby wprowadzić w nowym systemie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt: adres e-mail prawo@szie.pl 

Kolejne spotkanie organizacyjne zespołu prawnego INICJATYWY SZIE odbędzie się dnia 16 lutego 2019 roku o godzinie 1100 w Domu Kultury w Gdańsku, ul. Pilotów 3, sala 19. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych.

Przypomnijmy postanowieniem Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym i Polskiego Klastra Edukacyjnego, utworzono Grupę Inicjatywną oraz przyjęto jej strukturę. W skład Grupy wchodzą:

Komitet Koordynujący, prowadzący działalność promocyjną i informacyjną, organizujący spotkania w środowisku, współpracujący z innymi organizacjami i instytucjami, koordynujący współpracę Zespołów, przygotowujący projekty dokumentów i wniosków, prowadzący dokumentację Inicjatywy. Skład sekretariatu Komitetu: Tomasz Matuszewski - przewodniczący, Wacław Ochota, Stanisław Paterek, Adam Próchnicki, Dagmara Romanowicz – sekretarz.

Zespół ds. przeglądu kwalifikacji, dokonujący przeglądu opisów kwalifikacji regulowanych w branży, określający wymogi kwalifikacyjne kadry, przygotowujący wnioski: o opracowanie podsektorowej ramy kwalifikacji, do ministra właściwego ds. transportu o przegląd kwalifikacji w transporcie drogowym. Skład sekretariatu Zespołu: Filip Grega, Marek Górny, Andrzej Markowski.

Zespół ds. przeglądu prawa, dokonujący przeglądu spójności przepisów prawa w zakresie ruchu drogowego, wykonywania zawodu instruktora i egzaminatora oraz szkolenia i egzaminowania, przeglądu spójności innych ustaw, które są powiązane ze szkoleniem i egzaminowaniem. Skład sekretariatu Zespołu: Krzysztof Kołodziejczak, Andrzej Pasek, mec. Przemysław Stopczyk.

Zespół ds. innowacji i rozwoju, przygotowujący koncepcję organizacji samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów, proponujący sposób wykorzystania nowoczesnych technologii w szkoleniu i egzaminowaniu, opracowujący koncepcję dostosowanych do współczesnych realiów zmian w szkoleniu i egzaminowaniu. Skład sekretariatu Zespołu: Karol Kreft, Sławomir Moszczyński, Mariusz Sztal.

W dniu dzisiejszym - 23 stycznia 2019 r. - w Toruniu odbywa się spotkanie branżowe pt. „WYSOKA JAKOŚĆ - NAJLEPSI GRAJĄ W JEDNEJ LIDZE. Edycja: Toruń 2019”. Do udziału organizatorzy - Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Grupa IMAGE, Ośrodek Szkolenia Kierowców „POLDEK” w Gdańsku, Polski Klaster Edukacyjny, „PREMA” Szkoła Jazdy w Chełmży - zaprosili instruktorów i wykładowców, egzaminatorów, kierowników szkół jazdy oraz ekspertów prawa drogowego, metodyków, psychologów oraz dyrekcję tutejszego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, też redakcję Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS. (jm)