Legislacja

Nasze pojazdy zabytkowe

23 stycznia 2019

Nasze pojazdy zabytkowe
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Czy wywóz pojazdu zabytkowego będzie możliwy bez potrzeby kontaktu z konserwatorem zabytków? – pyta ministra infrastruktury poseł Krzysztof Sitarski.

Kilka dni wcześnie pisaliśmy o zatrzymanym procesie procedowania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985). Przypomnijmy projekt wpłynął do Sejmu 2 listopada 2018 r. a już 14 grudnia – po burzliwych dyskusjach - na etapie niedokończonego III czytania został wycofany z porządku głosowań. Jakie będą dalsze jego losy ma odpowiedzieć ten sam resort. Nowelizacja dotyczy zmian w systemie kontroli stanu technicznego pojazdów w Polsce. Właśnie w kontekście tego projektu poseł Krzysztof Sitarski pyta o zmiany w zakresie obrotu pojazdami zabytkowymi. Pytającego ciekawi jak będą chronione najcenniejsze egzemplarze naszych krajowych pojazdów zabytkowych. Czy wywóz pojazdu zabytkowego będzie możliwy bez potrzeby kontaktu z konserwatorem zabytków? Czy będzie wolno sprzedać za granicę samochód wpisany do rejestru zabytków?

Na stronie konserwatora zabytków znajdujemy określenie takiego pojazdu: „pojazd kolekcjonerski to pojazd mechaniczny, który:

1. posiada co najmniej 30 lat;

2. jego stan jest oryginalny, bez znacznych zmian podwozia, układu kierowniczego lub hamulcowego, silnika;

3. model lub typ nie jest produkowany;

4. występuje stosunkowo rzadko;

5. nie jest normalnie stosowany do jego oryginalnego celu;

6. jest przedmiotem specjalnych transakcji poza normalnym handlem podobnymi artykułami użytkowymi;

7. posiada znaczną wartość;

8. mogą to być też pojazdy mniej niż 30-sto letnie, które, co może być udowodnione brały udział w wydarzeniu historycznym;

9. samochody wyścigowe, które, co może zostać udowodnione, zostały zaprojektowane, zbudowane i wykorzystane wyłącznie do zawodów i osiągnęły znaczące sportowe sukcesy w prestiżowych krajowych i międzynarodowych wydarzeniach.”

Ciekawi jesteśmy czy wystarczająco chronione jest nasze dziedzictwo narodowe w postaci pojazdów zabytkowych? (jm)