Przegląd prasy

Ireneusz Frączek: Ośrodki nie przetrzymają czwartego miesiąca bez klientów

14 marca 2013

2f67d4883f439f667352e3fbc9a79b87b7300387

Ireneusz Frączek (fot.), instruktor, właściciel osk działającego od lat kilkunastu. Twórca autorskiego programu komputerowego do profesjonalnego szkolenia, wykorzystywany przez najlepsze ośrodki w Polsce (Fot.: PD@N 458-28)

Apeluję do ministerstwa o szybkie zmiany przepisów w celu ratowania Ośrodków Szkolenia Kierowców, które nie przetrzymają czwartego miesiąca bez klientów. Obecne załamanie w branży szkolenia kierowców jest wynikiem zniechęcenia kandydatów na kierowców do egzaminu państwowego. Do tego dochodzą problemy z koniecznością uzyskiwania profilu kandydata na kierowcę, a potem problemy z zapisaniem się na egzamin. Przed zmianami egzamin już był nieprzyjazny dla kursanta, ale tylko w części praktycznej, a obecnie po zmianie formy egzaminu teoretycznego i informacjach o bardzo niskiej zdawalności i że nawet doświadczeni kierowcy nie mogą zaliczyć tego egzaminu, wydaje im się tak trudny, że nawet nie starają się szukać dobrej szkoły.

Ministerstwo chcąc zmienić tą sytuacje powinno w trybie ekspresowym dać wyraźny sygnał młodym ludziom, że chcą ulżyć im w zdawaniu egzaminu eliminując z rozporządzenia o egzaminowaniu te przepisy, które służyły tylko do niepotrzebnego oblewania kursantów a nie oceniały faktycznej znajomości przepisów ruchu drogowego. Proponuję kilka zmian w rozporządzeniu, które zdejmą z kursantów niepotrzebne ograniczenia. Informacje o tych zmianach spowoduje unormowanie się rynku szkoleniowego. Po pierwsze proponuję zmianę § 12 i usunięcie punktów, które powodowały, że kursanci na łuku oblewali w pierwszej minucie jazdy. Wszyscy mają świadomość, że 90 procent osób, które oblały na tym zadaniu, oblewają z powodu stresu. Zapisy te podobnie jak tabela 1 z załącznika 2 są niezgodne z ustawą do kierujących, która przewiduje przerwanie egzaminu tylko w przypadku, “gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego”. Aby zupełnie ułatwić to zadanie proponuje dodanie jeszcze jednej próby w zadaniu “ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu”. Poniżej przedstawiam proponowane zmiany.

§ 12. 3.Przez zachowanie osoby egzaminowanej, o którym mowa w ust. 2, rozumie się w szczególności:

1) przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;

2) najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;

1) trzykrotne nieprawidłowe wykonanie zadania, o którym mowa w poz. 2-10 tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

§ 28. 1. Osoba egzaminowana uzyskuje:

2) negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli:

a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne, w przypadku zadania w poz. 2 z tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia - trzykrotnie.

Następną zmianą jest wykreślenie z załącznika 2 do rozporządzenia tabeli nr 1.

Oczywiście większość tych punktów odpowiada zachowaniu “zagrażającemu bezpośrednio życiu lub zdrowiu uczestników ruchu drogowego”, ale egzaminatorzy bezwzględnie wykorzystują zapisy tej tabeli do oblewania za błahe błędy, ale odpowiadającym tym punktom, jak np. niezastosowanie się do znaku “stop”. Egzaminatorzy oblewają, gdy kursant zatrzyma się trochę w niewłaściwym miejscu. Podobnie jest z “niezastosowanie się do sygnałów świetlnych”. Egzaminatorzy bezlitośnie oblewają za każde drobne nieprawidłowości np. z nieskorzystanie z sygnału S2 i czekanie do sygnału okrągłego (często kursant w stresie nie zauważa, że tam jest strzałka). Egzaminator powinien przerwać egzamin tylko w przypadku opisanym w ustawie, a pozostałe złe zachowania traktować jak błędy, a nie jako rażące naruszenia. Zmiany, które proponuję spowodują, że wynik egzaminu będzie w dużo większym stopniu odzwierciedlał stopień przygotowania kursanta a nie jego odporność psychiczną.

Ministerstwo powinno przejąć kontrolę nad pytaniami egzaminacyjnymi, ale to wymaga zmiany ustawy, dlatego proponuje obniżyć próg wymaganych punktów na egzaminie teoretycznym do 66 (może to być do chwili pełnego uporządkowania pytań tak, aby były jednoznaczne i czytelne).

§ 19. 9. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania, co najmniej 66 punktów.

Ireneusz Frączek