Przegląd prasy

Kary dotyczą zakupów po dacie 1. stycznia

2 stycznia 2020

Kary dotyczą zakupów po dacie 1. stycznia
Prawo pl - Jolanta Ojczyk. „Ministerstwo Infrastruktury: Kary za spóźnioną rejestrację auta nie działają wstecz” [kliknij] (fot. screen)

Media uspakajają właścicieli nowych pojazdów, iż kary - 200-1000 zł - za przekroczenie 30. dniowego terminu zgłoszenia zakupu lub sprzedaży pojazdów dotyczą tych zakupionych po 1 stycznia 2020 r. Niestety w wydziałach komunikacji odnotowano zwiększony ruch. Zgłaszane są także transakcje sprzed lat.

Ustawodawca w nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym zapisał kary administracyjne za przekroczenie 30. dniowego terminu zgłoszenia zbycia, nabycia i rejestracji zakupionych/sprzedanych pojazdów. Przepisy obowiązują z dniem 1 stycznia br. Czyli dotyczą osób lub firm, które kupiły pojazd po 31 grudnia 2019 r. Wcześniejsze transakcje nie będą weryfikowane i karane. W okresie obowiązywania przepisu karę przewidziano w sytuacjach: niezgłoszenia zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju w ciągu 30 od daty sprzedaży; zgłosić sprzedaż powinny również te osoby (firmy), które są pośrednikami, tzn. kupiły pojazd, nie zarejestrowały na siebie i sprzedają kolejnemu nabywcy; zgłoszenie zbycia obejmuje także przedsiębiorców prowadzących handel pojazdami używanymi; niezgłoszenia nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju w ciągu 30 dni od daty zakupu; niezarejestrowania auta w ciągu 30 dni od sprowadzenia go z kraju UE.

Jest jednak pewne „ale”. Otóż jak donoszą media, prawnicy wydziałów komunikacji nie zgadzają się z taką interpretacją. Wskazują na art. 71 ust. 7 i istniejący obowiązek rejestracji w terminie 30 dni od sprowadzenia auta. Jednak kary obowiązują od 1 stycznia. Natomiast: - Ministerstwo Infrastruktury twierdzi, że jeśli do transakcji doszło przed 1 stycznia, to nie. Prawnicy inaczej interpretują przepisy. Mimo to urzędnicy na początku roku będą raczej stosować się do wskazówek resortu. Resort uspokaja: kary tylko za spóźnienie po 1 stycznia. Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, uważa, że kary za niezarejestrowanie auta w ciągu 30 dni będą nakładane jedynie w przypadku: sprowadzenia po dniu 31 grudnia 2019 r. albo nabycia pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, gdy datą sprowadzenia pojazdu jest dzień po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezarejestrowania go  w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia; nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezawiadomienia o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycia. Informacja powyższa znajduje swoje uzasadnienie w piśmie z 23 grudnia 2019 r., które zostało przez resort skierowane do organów właściwych do spraw rejestracji pojazdów.

Wątpliwości i niezadowolenie – szczególnie przedsiębiorców sprowadzających auta z zagranicy – pozostaje. Pozostaje też kwestia nieistniejących kryteriów wysokości kary. (jm)