Przegląd prasy

Konferencja prasowa: Działania w zakresie transportu związane z toczącą się wojną rosyjsko-ukraińską

18 marca 2022

Konferencja prasowa: Działania w zakresie transportu związane z toczącą się wojną rosyjsko-ukraińską
Wiceminister infrastruktury, Rafał Weber. Warszawa 17.3.2022 (fot. Jolanta Michasiewicz)

W dniu wczorajszym w Ministerstwie Infrastruktury odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono informację o działaniach w zakresie transportu związane z toczącą się wojną rosyjsko-ukraińską. W spotkaniu uczestniczyli wiceministrowie: Andrzej Bittel oraz Rafał Weber.

W związku z trwającą wojną rosyjsko-ukraińską Ministerstwo Infrastruktury i podległe spółki konsekwentnie realizują wiele działań pomocowych, a także wprowadzają szereg ułatwień transportowych. - Za nami trzy tygodnie bestialskiego ataku Rosji na Ukrainę, ale również trzy tygodnie bezprecedensowej pomocy polskiego społeczeństwa oraz struktur państwowych uchodźcom z Ukrainy. Polska udziela schronienia i stara się otoczyć opieką wszystkich tych, którzy uciekają przed wojną. Ministerstwo Infrastruktury również włączyło się w pomoc ukraińskiemu społeczeństwu, które przybyło do Polski - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Przewóz uchodźców koleją. Koleje z Polski, Niemiec i Czech współpracują przy przewozie uchodźców, którzy przybyli do Polski w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Polscy kolejarze, wspólnie ze swoimi partnerami z kolei krajów sąsiadujących z Polską, uruchamiają specjalne, dodatkowe pociągi, przewożące uchodźców z Ukrainy. – Wyrażam ogromną wdzięczność dla kolejarzy, ale także dla służb państwowych, samorządowych i wolontariuszy, którzy pomagają w obsłudze pasażerów i ruchu kolejowego w tej trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy w związku z napaścią Rosji na Ukrainę – powiedział wiceminister Andrzej Bittel.

Łącznie, od wybuchu wojny na Ukrainie, tj. od 24 lutego br. do 16 marca br. ze stacji Chełm, Hrubieszów, Dorohusk, Przemyśl, Krościenko, Hrebenne i Jarosław odprawiono 247,8 tys. pasażerów w różnych kierunkach Polski, w tym ponad 110 tys. pociągami stałego kursowania i ponad 137 tys. pociągami specjalnymi.

Od 24 lutego do 16 marca br. z miejscowości przy granicy z Ukrainą odprawiono w sumie 1248 pociągów, w tym 930 pociągów stałego kursowania i 318 pociągów dodatkowych.

Polski narodowy przewoźnik – PKP Intercity koordynuje działania związane z wykorzystaniem taboru przewoźników regionalnych.

Dodatkowe i wzmocnione składy jadące do Niemiec i Czech. Obserwujemy stale rosnące zainteresowanie korzystaniem z pociągów przewożących uchodźców z Ukrainy do Niemiec, a także Czech i Austrii.

Dlatego polskie spółki kolejowe ściśle współpracują z partnerami z kolei niemieckich i czeskich, by uruchamiać dodatkowe składy specjalne.

Obecnie obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie podróżować do Niemiec na pokładzie pociągów PKP IC. Polskie koleje uruchamiają także dodatkowe składy, które m.in. z Warszawy, Krakowa czy Katowic przewożą uchodźców w kierunku Niemiec. Do Niemiec codziennie kursuje 8 pociągów rozkładowych, a także uruchamiane są pociągi dodatkowe, specjalne, np. z Warszawy do Frankfurtu i Monachium czy z Krakowa do Hanoweru.

Do 16 marca br. łącznie z Polski (z Warszawy, Wrocławia, Przemyśla, Chełma i Krakowa) wyjechały 394 pociągi z uchodźcami, w tym 317 pociągów stałego kursowania i 77 pociągów specjalnych, którymi uchodźcy kierowali się do Niemiec i Czech. Przewiozły one łącznie ponad 115,7 tys. osób.

Bezpłatne przejazdy koleją dla obywateli ukraińskich. Obywatele Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej od 26 lutego br. mogą nieodpłatnie korzystać z przejazdów w 2. klasie pociągów kategorii ekonomicznych TLK i IC. Przejazd odbywa się na podstawie dowolnego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie oraz na podstawie pobranej w kasie lub u drużyny konduktorskiej nieodpłatnej miejscówki.

Bezpłatne przejazdy na terenie swoich krajów oferują także przewoźnicy kolejowi z Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii i Węgier, co znacznie ułatwia przemieszczanie się w innych kierunkach.

Ułatwienia w przejazdach po polskich drogach. Samochody na ukraińskich rejestracjach mogą się poruszać bezpłatnie płatnymi odcinkami dróg w Polsce.

Dodatkowo, transporty humanitarne poruszające się po polskich drogach zostały zwolnione z opłat w systemie e-TOLL. Dotyczy to przejazdów drogami płatnymi, także tymi, które są administrowane przez operatorów komercyjnych.

Wdrożona została również szybka ścieżka zwalniania z obowiązku posiadania zezwoleń dla samochodów ciężarowych wykonujących przewozy humanitarne. Działania te są koordynowane przez Ambasadę Ukrainy w Polsce. W praktyce dla kierowców oznacza to zwolnienie z konieczności posiadania zezwolenia drogowego. Z ułatwień mogą korzystać także podmioty z innych krajów, które organizują przewozy pomocy humanitarnej dla Ukrainy przez Polskę. Do tej pory z tego przywileju skorzystało już 3900 pojazdów.

Ruch pojazdów ciężkich przez polsko-białoruską i polsko-rosyjską granicę . Polska, jako część unijnego obszaru celnego i handlowego, nie może sama podjąć decyzji dotyczącej ewentualnego zamknięcia granic z Białorusią i rosyjskim obwodem kaliningradzkim. Prowadzone są rozmowy w tej sprawie z innymi państwami graniczącymi z Białorusią i Rosją.

Rozmawiamy z rządami innych państw na temat zamknięcia dla ruchu pojazdów ciężkich polsko-białoruskiej i polsko-rosyjskiej granicy. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk spotyka się w tej sprawie z ministrami ds. transportu z innych krajów, m.in. z Litwy, Łotwy i Estonii. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z unijnymi traktatami decyzja w tej sprawie musi zostać podjęta przez państwa członkowskie UE. Zamknięcie przejścia granicznego tylko w jednym państwie nie będzie skuteczne - podkreślił wiceminister Rafał Weber.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury